NEOLİTİK (TDK)

Taş Devri'nin son çağı ile ilgili.

Neolitik kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi O , dördüncü harfi L , beşinci harfi İ , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı N sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

E K L N O T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Neolitik,

7 Harfli Kelimeler

Nitelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Etkili, İletki, İlinek, İlkten, Kentli, Netlik, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Etkin, Etlik, Etnik, İleti, İlkin, İtlik, Keton, Kilit, Kinli, Kitin, Kitle, Kolit, Lento, Liken, Likit, Linet, Nikel, Nitel, Oleik, Olein, Tekil, Tekin, Tekli, Telin, Tikel, Tilki, Tonik,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekol, Ekti, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, İken, İkon, İlik, İlke, İnek, İnik, İnti, İtki, Kent, Kile, Kilo, Klon, Koli, Koni, Kont, Liet, Link, Nite, Noel, Otel, Tein, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kel, Ket, Kil, Kin, Kit, Kol, Kot, Lok, Lot, Net, Not, Ole, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin, Tok, Tol, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Ok, Ol, On, Ot, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.