NEMLENDİRİCİ (TDK)


1 . Nemlendirmeye yarayan.
2 . isim Klima tesisatında havanın nemlenmesini sağlayan bölüm.

Nemlendirici kelimesi baş harfi N son harfi İ olan bir kelime. Başında N sonunda İ olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ . Başı N sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

HAVA Nedir?


1 . Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı.
2 . Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
3 . Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu: "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın."- R. N. Güntekin.
4 . Gökyüzü: "Havada bir tek bulut yok."- .
5 . Çevreyi kuşatan boşluk: "Tozlar havada uçuşuyordu."- .
6 . Esinti: "Bugün hava olursa yelkenli kalkacak."- .
7 . Müzik parçalarında tür: "Kâğıthane havası tutturur, bahriye çiftetellisi çalardık."- S. F. Abasıyanık.
8 . Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi.
9 . sıfat, mecaz Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz): "Bu sözlerin sonu hava."- .
10 . mecaz Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik: "Buna rağmen öyle kibar ve asil havası vardır ki bu damga bile onu çirkinleştiremez, inadına daha bir uçarı, daha bir sevimli yapar."- H. Taner. 1
1 . mecaz Tarz, üslup: "Namık Kemal'e, Tevfik Fikret'e başarılı nazireler yazmıştır. Onların diliyle, onların sesiyle, onların havasıyla..."- Y. Z. Ortaç. 1
2 . mecaz Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans: "Bugünlük, bu masal havası içinde onunla beraber yaşamalıyız."- S. F. Abasıyanık. 1
3 . mecaz Çekicilik, albeni, alım, cazibe: "Kadın güzel değil ama havası var."- . 1
4 . mecaz Keyif, âlem: "Onu kendi havasına bıraksak çalışmaz."- .

HAVAN Nedir?


1 . İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten yapılan kap.
2 . askerlik Havan topu.
3 . eskimiş Tütün kıyma makinesi.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

KLİMA Nedir?

Soğuk veya sıcak hava vererek kapalı bir yerin havasını değiştiren elektrikli araç, iklimleme cihazı.

NEMLENDİRME Nedir?

Nemlendirmek işi.

NEMLENME Nedir?

Nemlenmek işi.

TESİS Nedir?


1 . Yapma, kurma, temelini atma.
2 . Kuruluş.

TESİSAT Nedir?

Döşem.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

C D E E L M N N R İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Nemlendirici,

11 Harfli Kelimeler

Cinlendirme,

9 Harfli Kelimeler

Direnilme, İndirilme, İrinlenme,

8 Harfli Kelimeler

Cinlenme, Derlemci, Dincelme, Dinlence, Dinlenme, Edinilme, Edirneli, Medenici,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Demirci, Demirli, Denilme, Derilme, Derince, Dilenci, Dilenme, Dilinim, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Direnim, Direnme, Dirilme, Dirimli, Elimine, Elinden, Erdemli, İlerici, İleride, İmrence, İnceden, İncelme, İncinme, İndirim, İndirme, Leninci, Nedenli, Remilci, Rencide, Rendeli,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Ceride, Cermen, Delice, Delici, Demiri, Dereli, Derici, Derili, Derlem, Dileme, Dineri, Direme, Dirice, Ecinni, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Edirne, Eldeci, Enlice, Erinme, Ermeni, İlenme, İnilme, İnleme, İnmeli, İrinli, Lineer, Medeni, Mendil, Mideci, Minder, Mineci, Mineli, Nedime, Nemcil, Nereli,

5 Harfli Kelimeler

Cedel, Cedre, Cemil, Cemre, Cenin, Ceren, Cimri, Cinli, Cirim, Delme, Demin, Demir, Demli, Denim, Denli, Denme, Derin, Derme, Dicle, Dilci, Dilim, Dilme, Dince, Dinci, Dinen, Dinli, Dinme, Diren, Diril, Dirim, Elden, Emici, Ender, Enlem, Erdem, Erden, Erime, Ermin, İleri, İmece,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Celi, Cemi, Cide, Deli, Deme, Deni, Dere, Deri, Dimi, Dine, Dini, Diri, Dren, Ecel, Ecir, Eder, Edim, Elci, Elde, Elem, Elim, Emel, Emen, Emin, Emir, Enir, Enli, Erce, Eren, Eril, Erim, Erin, Erme, İdil, İlim, İlme, İmdi, İnce, İnci,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Cin, Dem, Dil, Din, Ece, Ede, Edi, İde, İle, İni, İri, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Ce, De, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.