NEMELAZIMCILIK (TDK)

Gerekli şeylerle ilgilenmekten kaçınma durumu, bir şeyi umursamama durumu.

Nemelazımcılık kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Z , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi C , onbirinci harfi I , onikinci harfi L , onüçüncü harfi I , ondördüncü harfi K . Başı N sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEREKLİ Nedir?

Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza: "Bize gerekli olan şey, adamakıllı bir harita, bir de kılavuz."- H. E. Adıvar.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLENME Nedir?

İlgilenmek işi.

İLGİLENMEK Nedir?


1 . Birine karşı yakınlık duymak veya göstermek, alakalanmak: "Tarlaları gezdim, okuluma gittim, çocukları tanıdım, köylülerle ilgilendim."- H. E. Adıvar.
2 . Bir şeye karşı merak duymak: "Arkadaşım yeni buluşlarla ilgileniyor."- .
3 . (nsz) Bir konu üzerinde çalışmak, uğraşmak, bir şeyi çekici bulmak: "Okulda ilgilendiği tek ders İngilizceydi."- N. Cumalı.

KAÇINMA Nedir?

Kaçınmak işi.

UMUR Nedir?

Aldırış etme, önem verme: "Kim aldırır? Annesi umurumda mıydı benim?"- A. İlhan.

UMURSAMA Nedir?

Umursamak durumu.

A C E E I I I K L L M M N Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Elmacılık, Kızılelma,

8 Harfli Kelimeler

Acılılık, Alıcılık, Canlılık, Cılızlık, Kılıcına, Lazımlık, Malcılık, Mızıkacı, Mızıkalı, Nazlılık,

7 Harfli Kelimeler

Alınlık, Anızlık, Azınlık, Elmacık, Elmalık, Ilınmak, Incalız, Kalımlı, Kemancı, Kılınma, Kızılca, Kızılma, Malzeme, Mamelek, Mazılık, Mecazen, Mecazlı, Mekancı, Mızımak,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Acımık, Akılcı, Akıllı, Akımcı, Akıncı, Alımcı, Alımlı, Anılık, Anızlı, Azıcık, Azıklı, Camlık, Cenaze, Cezalı, Cızlam, Eczalı, Eczane, Eleman, Elkızı, Elmacı, Elmalı, Ezancı, Ikınma, Ilıcak, Ilımak, Ilıman, Ilımlı, Ilınma, Kalıcı, Kancıl, Kazıcı, Kemane, Kılcal, Kılcan, Kınalı, Lazıme, Lazlık, Mealen,

5 Harfli Kelimeler

Acele, Aceze, Acılı, Akıcı, Aklen, Alıcı, Alkım, Allem, Allık, Amele, Amelı, Anele, Anlık, Azılı, Azlık, Camız, Camlı, Canım, Canlı, Cazlı, Celal, Cemal, Ceman, Cılız, Cızık, Eklem, Elmek, Elzem, Emcek, Emlak, Emmek, Encam, Enkaz, Enlem, Ezelı, Ezmek, Ilıca, Ilıma, Kalcı, Kalem,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akne, Alem, Alık, Alım, Alın, Allı, Amel, Amme, Anık, Anız, Azık, Cenk, Ceza, Cılk, Ecel, Ecza, Ekme, Elan, Elek, Elem, Elma, Eman, Emek, Emel, Emen, Emme, Enam, Enek, Enez, Ezan, Ezel, Ezme, Ilık, Ilım, Kale,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Akı, Anı, Azı, Cam, Can, Caz, Cem, Cık, Cız, Ece, Eke, Ela, Elk, Eza, Kal, Kam, Kan, Kaz, Kel, Kem, Kez, Kıl, Kın, Kız, Lak, Lal, Lam, Lan, Laz, Mal, Men, Nal, Nam, Naz, Nem, Zam, Zan, Zem,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Az, Ce, Ek, El, Em, En, Ke, La, Le, Me, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.