NEMELAZIMCI (TDK)

İlgilenmesi gereken şeylerle ilgilenmekten kaçınan (kimse).

Nemelazımcı kelimesi baş harfi N son harfi I olan bir kelime. Başında N sonunda I olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Z , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi C , onbirinci harfi I . Başı N sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLENME Nedir?

İlgilenmek işi.

İLGİLENMEK Nedir?


1 . Birine karşı yakınlık duymak veya göstermek, alakalanmak: "Tarlaları gezdim, okuluma gittim, çocukları tanıdım, köylülerle ilgilendim."- H. E. Adıvar.
2 . Bir şeye karşı merak duymak: "Arkadaşım yeni buluşlarla ilgileniyor."- .
3 . (nsz) Bir konu üzerinde çalışmak, uğraşmak, bir şeyi çekici bulmak: "Okulda ilgilendiği tek ders İngilizceydi."- N. Cumalı.

A C E E I I L M M N Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Incalız, Malzeme, Mecazen, Mecazlı,

6 Harfli Kelimeler

Alımcı, Anızlı, Cenaze, Cezalı, Cızlam, Eczalı, Eczane, Eleman, Elmacı, Ezancı, Ilıman, Ilınma, Lazıme, Mealen, Mızıma,

5 Harfli Kelimeler

Acele, Aceze, Acılı, Alıcı, Amele, Amelı, Anele, Azılı, Camız, Camlı, Canım, Canlı, Cazlı, Cemal, Ceman, Cılız, Elzem, Encam, Enlem, Ezelı, Ilıca, Ilıma, Lazım, Malcı, Malen, Mecal, Mecaz, Melce, Melez, Namlı, Nazım, Nazlı, Nezle, Zamlı, Zamme, Zanlı,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Alem, Alım, Alın, Amel, Amme, Anız, Ceza, Ecel, Ecza, Elan, Elem, Elma, Eman, Emel, Emen, Emme, Enam, Enez, Ezan, Ezel, Ezme, Ilım, Lame, Mazı, Meal, Meme, Meze, Nale, Name, Nece, Nema,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Anı, Azı, Cam, Can, Caz, Cem, Cız, Ece, Ela, Eza, Lam, Lan, Laz, Mal, Men, Nal, Nam, Naz, Nem, Zam, Zan, Zem, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Az, Ce, El, Em, En, La, Le, Me, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.