NEMEGEREKÇİLİK (TDK)


1 - Nemegerekçi olma durumu.
2 - Nemegerekçi kimsenin davranışı, tutumu.

Nemegerekçilik kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi G , altıncı harfi E , yedinci harfi R , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi Ç , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı N sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

NEMEGEREKÇİ Nedir?

Herhangi bir olaya, işe, konuşmaya vb.'ye, gerekli olmasına karşın karışmayan, huzurunun bozulmaması için her şeye göz yuman, suya sabuna dokunmayan, görevini yapmayan (kimse).

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTUM Nedir?


1 . Tutulan yol, davranış: "Anlayışsızlıklarınız ve yanlış tutumlarınız yüzünden beni inatçı sanıyorsunuz."- T. Buğra.
2 . Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

E E E E G K K L M N R Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Gerçeklemek, Kireçlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Çekinilmek, Erginlemek, Erkeklenme, Geçerlemek, Geçinilmek, Geçirilmek, Gerçekleme, Girenlemek, Keçelenmek, Kireçlemek, Kireçlenme,

9 Harfli Kelimeler

Çekelemek, Çekinilme, Çenilemek, Egemenlik, Emekçilik, Eniklemek, Erekçilik, Erginleme, Geçerleme, Geçinilme, Geçirilme, Geçkinlik, Gelenekçi, Gerçeklik, Gerekçeli, Gerilemek, Girenleme, İçerlemek, İkilenmek, İneklemek, Keçelemek, Keçelenme, Kilermeni, Kireçleme, Kirlenmek, Renklemek,

8 Harfli Kelimeler

Çekeleme, Çekilmek, Çekinmek, Çekmelik, Çengilik, Çenileme, Çimenlik, Eklenmek, Enikleme, Ergenlik, Erginlik, Erkekçil, Erkinlik, Geçerlik, Geçilmek, Geçimlik, Geçinmek, Geçirmek, Geçmelik, Gelinmek, Geneleme, Genelmek, Gerçekli, Gereklik, Gerekmek, Gerileme, Gerilmek, Gerinmek, Girilmek, Girmelik, İçerleme, İçlenmek, İkilemek, İkilenme, İnekleme, İrkilmek, Keçeleme, Kekeleme, Kemerlik, Kemirgen,

7 Harfli Kelimeler

Çekerek, Çekilme, Çekimli, Çekinik, Çekinme, Çekirge, Çekmeli, Çemenli, Çenekli, Çilemek, Çimenli, Ekilmek, Ekinlik, Eklemek, Eklenme, Ekmekçi, Elenmek, Elimine, Emirlik, Engerek, Ergilik, Ergimek, Eriklik, Erinçli, Erinlik, Erinmek, Erkekçe, Erkekli, Ermenek, Geçenek, Geçerli, Geçilme, Geçimli, Geçinim, Geçinme, Geçirim, Geçirme, Geçmeli, Gelenek, Gelinme,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çemrek, Çeneli, Çengel, Çermik, Çileme, Çirkin, Egemen, Ekenek, Ekilme, Ekleme, Elekçi, Elemek, Elemge, Elenme, Emekçi, Emekli, Enemek, Ergene, Ergime, Erigen, Erimek, Erinme, Ermeni, Geçeli, Geçkin, Geçmek, Geleme, Geleni, Gelmek, Gelmiç, Gemlik, Genlik, Gerçek, Gerili, Germek, Germen,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çekem, Çeker, Çekik, Çekim, Çekme, Çelek, Çelen, Çelgi, Çelik, Çelim, Çelme, Çemen, Çenek, Çengi, Çerge, Çilek, Çimek, Çimen, Çinli, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Elçek, Elçim, Eleme, Elgin, Elmek, Emlik, Eneme, Engel, Enlem, Ergen, Ergin, Erime, Erinç, Erkeç, Erkek,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çile, Çine, Çini, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emeç, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke, Erme, Geçe, Gele, Gemi, Genç,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çir, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Geç, Gem, Gen, Gri, İki, İle, İlk, İnç, İni, İri, Kek, Kel, Kem, Ker, Kik, Kil, Kim, Kin, Kir, Lig, Lim, Lir, Meç, Men, Mil, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, Er, Ge, İç, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.