NEMDENETİR (TDK)

Bir yerdeki nemlilik derecesini durağan durumda bulunduran alet, higrostat.

Nemdenetir kelimesi baş harfi N son harfi R olan bir kelime. Başında N sonunda R olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R . Başı N sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

DURAĞAN Nedir?


1 . Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit: "Sessizce gezinecek çevresinde, durağan bir yıldız gibi gökle birlikte dönecek o."- T. Oflazoğlu.
2 . mecaz Etkin olmayan, gelişmemiş.
3 . fizik Akışmaz.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HİGROSTAT Nedir?

Nemdenetir.

NEMLİLİK Nedir?

Nemli olma durumu.

D E E E M N N R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Nemdenetir,

8 Harfli Kelimeler

Denetmen,

7 Harfli Kelimeler

Denenme, Denetim, Denetme, Direnme, Diretme, Edremit, Enterne, Nereden, Tedenni, Temenni,

6 Harfli Kelimeler

Deneme, Direme, Edinme, Edirne, Enenme, Erinme, Eriten, Eritme, Ermeni, Medeni, Menent, Minder, Minnet, Nedime, Nedret, Nerede, Teenni, Temren, Temrin, Tender, Termin,

5 Harfli Kelimeler

Demet, Demin, Demir, Denet, Denim, Denme, Derin, Derme, Dinen, Dinme, Diren, Ditme, Ender, Eneme, Erdem, Erden, Erime, Ermin, Etene, Etmen, İmren, Medet, Meret, Metin, Metre, Neden, Nedim, Nimet, Rende, Temin, Terim, Terme, Tiner, Trend,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Deni, Dere, Deri, Dert, Dine, Dren, Eder, Edim, Emen, Emet, Emin, Emir, Enir, Eren, Erim, Erin, Erme, Erte, Eten, Eter, Etme, İnme, İtme, Meni, Meri, Mert, Mide, Mine, Nene, Nere, Nine, Nite, Remi, Rint, Tein, Tere, Tire, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Din, Ede, Edi, Eti, İde, Men, Met, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Ret, Tem, Ten, Ter, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

De, Em, En, Er, Et, İm, İn, İt, Me, Mi, Ne, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.