NEFYEDİLMEK (TDK)


1 . Sürgüne gönderilmek, sürülmek: "Anadolu'nun her tarafına nefyedilenlerin hatıralarıdır."- Y. K. Beyatlı.
2 . (nsz), dil bilgisi Olumsuz kılınmak.

Nefyedilmek kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi F , dördüncü harfi Y , beşinci harfi E , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı N sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

GÖNDER Nedir?


1 . Bayrak direği.
2 . Üvendire.
3 . halk ağzında Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa.

GÖNDERİ Nedir?


1 . Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb.
2 . halk ağzında Yolcu etme, uğurlama.

GÖNDERİLMEK Nedir?

Gönderme işi yapılmak veya gönderme işine konu olmak: "Öğrenimini tamamlaması için devlet bursuyla Almanya'ya gönderiliyor."- N. Cumalı.

HATIR Nedir?


1 . Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd.
2 . Gönül, kalp: "Sakın hatırını kıracak bir şey söyleme."- .
3 . Birine karşı duyulan saygı, sevgi: "Hatırınız için bu işi yaptım."- .
4 . Durum, keyif, hâl: "Hatırını sormak."- .

HATIRA Nedir?


1 . Anı: "İlk aşkın hatırası ne de olsa başka oluyor."- H. E. Adıvar.
2 . Andaç, anmalık, yadigâr.

KILINMA Nedir?

Kılınmak işi.

KILINMAK Nedir?

Kılma işi yapılmak: "Camide namaz kılınır."- .

OLUMSUZ Nedir?


1 - Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, °menfi, °negatif.
2 - Davranışları beğenilmeyen, yıkıcı düşünceleri olan, zararlı, °menfi.
3 - Bir şeyi yadsıyan, yadsıma özelliği taşıyan.

SÜRGÜ Nedir?


1 . Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme.
2 . Sürülmüş tarlayı bastırmak ve düzeltmek için kullanılan, taştan veya ağaç kütüğünden tarım aracı, tapan.
3 . Sıvayı bastırıp düzeltmek için kullanılan büyük mala.
4 . Hastanın büyük ve küçük abdestini yapabilmesi için altına sürülen kap.
5 . Çoğu kez bölümlere ayrılmış bir çubuk üzerinde veya bir cetvelin, bir kumpasın ortasına açılmış bir oluk içinde kayabilen sivri uç veya küçük lama.

SÜRGÜN Nedir?


1 . Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse: "Sürgünü yalnız memleket hasreti yıkmaz."- R. H. Karay.
2 . Sürülme işi, nefiy: "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu."- R. N. Güntekin.
3 . Bir kimsenin sürüldüğü yer: "Sürgünlerde çile dolduruyordu en güzel yaşında."- Y. Z. Ortaç.
4 . Bir bitkide yeni süren filiz.
5 . İshal.

SÜRÜ Nedir?


1 . Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.
2 . Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
3 . Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
4 . mecaz Yönlendirilebilen insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.

SÜRÜLME Nedir?


1 . Sürülmek işi.
2 . Piyasaya çıkarılma: "Yeni paraların piyasaya sürülmesi için hazırlıklar yapılıyor."- .

SÜRÜLMEK Nedir?


1 . Sürme işine konu olmak veya sürme işi yapılmak.
2 . mecaz Uzaklaştırılmak, nefyedilmek: "Bir süre sonra müdürle iki öğretmenin ayrı ayrı yerlere sürüldüklerini öğrendim."- E. Bener.

TARAFINA Nedir?

ona.

D E E E F K L M N Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Nefyedilmek,

10 Harfli Kelimeler

Keyiflenme, Nefyedilme,

9 Harfli Kelimeler

Efildemek, Fidelemek, Yenilemek, Yinelemek,

8 Harfli Kelimeler

Deflemek, Delinmek, Denilmek, Denkleme, Diklenme, Dilenmek, Dinelmek, Dinlemek, Efildeme, Efilemek, Enikleme, Felemenk, Fideleme, İnekleme, Yedilmek, Yenileme, Yenilmek, Yineleme,

7 Harfli Kelimeler

Defleme, Delinme, Denemek, Deneyim, Deneyli, Denilme, Denklem, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Edilmek, Edinmek, Efemine, Efendim, Efileme, Eklenme, Elenmek, Endemik, Eylemek, İlenmek, İnlemek, Kefenli, Yedekli, Yedilme, Yekinme, Yeleken, Yemekli, Yemenli, Yenilme,

6 Harfli Kelimeler

Defile, Define, Delmek, Demlik, Deneme, Denmek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Edilme, Edinme, Efelek, Efelik, Efendi, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Emekli, Enemek, Enfiye, Eyleme, Filenk, İlenme, İnleme, Kefeli, Kefiye, Keleme, Kelime, Medeni, Meleke, Melike, Mendil, Nedime, Yedmek, Yeleme, Yelken, Yelmek, Yemeni,

5 Harfli Kelimeler

Defin, Defne, Delik, Delme, Demek, Demin, Demli, Denek, Deney, Denim, Denli, Denme, Deyim, Dikel, Diken, Dikey, Dikme, Dilek, Dilme, Dinek, Dinme, Eklem, Elden, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Eylem, Felek, Fenik, Fidye, İlmek, İmlek, İnmek, Kefen, Kefil, Kefne, Kelem, Kendi,

4 Harfli Kelimeler

Defi, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Deyi, Dine, Dink, Diye, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Feke, Fide, File, Film, Fink, İken, İlke, İlme, İnek, İnme,

3 Harfli Kelimeler

Def, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Efe, Eke, Elk, Fek, Fel, Fen, Fil, Fin, İde, İle, İlk, İye, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Lef, Ley, Lif, Lim, Men, Mey, Mil, Nem, Ney, Nim, Yek, Yel, Yem, Yen,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Ey, Fe, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.