NEFESLENMEK (TDK)

Nefes alacak kadar duraklamak, biraz dinlenmek: "Halazadem burada biraz nefeslendi."- B. Felek.

Nefeslenmek kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi F , dördüncü harfi E , beşinci harfi S , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı N sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALACAK Nedir?


1 . Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı: "Bütün alacaklarımı topladım."- .
2 . Alınması gerekli şey: "Çarşıdan alacaklarım için bir liste yaptım."- .

BİRA Nedir?

Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılan bir içki, arpa suyu: "Onu iki bardak bira içmeye razı etmişti."- R. N. Güntekin.

BİRAZ Nedir?


1 . Bir parça, azıcık: "Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu'nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü."- F. R. Atay.
2 . zarf (bi'raz) Kısa bir süre için: "Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra."- O. Rifat.
3 . zarf (bi'raz) Az miktarda: "Dersini biraz biliyor."- .

BURADA Nedir?

Bu yerde: "Bu biraz kalın ve çekici sesi ilk defa yine burada duymuştu."- H. E. Adıvar.

DİNLENME Nedir?

Dinlenmek (I) işi, istirahat: "Kendisine bir yere oturup dinlenmeyi teklif ettim."- A. Haşim.

DİNLENMEK Nedir?


1 . Güç kazanmak için çalışmaya ara vermek, yorgunluğunu gidermek, soluklanmak, istirahat etmek: "Pervin biraz dinlendikten sonra ayağa kalktı."- P. Safa.
2 . Bazı yiyecek ve içecekleri, tadını arttırma, kolay pişmesini sağlama vb. sebeplerle bir süre bekletmek.

DURAK Nedir?


1 . Tren, tramvay, otobüs, minibüs vb. genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer: "İlk durakta otobüsten atlayarak geriye döndüm."- S. F. Abasıyanık.
2 . Çok sayıda taksinin bir arada çalıştığı ve bağlı olduğu işletme.
3 . dil bilgisi Konuşmada, anlamın gerektirdiği biçimde kelimeler arasındaki ses kesintisi.
4 . edebiyat Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerleri.
5 . müzik Bir ölçü uzunluğunda susma.
6 . eskimiş Cümle sonundaki nokta.

DURAKLAMA Nedir?


1 . Duraklamak durumu.
2 . askerlik İlerlemekte olan bir birliğin, vakitsiz, yersiz ve düzensiz olarak yürüyüşünü durdurması.

DURAKLAMAK Nedir?


1 . Hareket durumundayken kısa bir süre için durmak veya arada bir durmak: "Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı / Bir dakika araba yerinde durakladı."- F. N. Çamlıbel.
2 . mecaz Bir süre ses çıkarmamak, bir şey söylememek, duraksamak, tereddüt etmek: "Rüstem hayret içinde durakladı."- S. F. Abasıyanık.

FELEK Nedir?


1 . Gök, gökyüzü, sema.
2 . Dünya, âlem.
3 . Talih, baht, şans: "Felek oyun etmişti onlara, yiğitlerden ikisi uyuyakaldı."- C. Meriç.
4 . Askerî mızıkada zilli bir müzik aracı.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

NEFES Nedir?


1 . Soluk.
2 . Şifa amacıyla hastaya okunan dua.
3 . Sigara, pipo içilirken içe çekilen duman: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
4 . mecaz Canlılık, hayat belirtisi: "Bir insan daha var çok şükür evde / Nefes var / Ayak sesi var / Çok şükür, çok şükür."- O. V. Kanık.
5 . edebiyat Bektaşi ve Alevilerin görüş ve düşüncelerini belirtmek için yazılmış şiir.

E E E E F K L M N N S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Nefeslenmek,

10 Harfli Kelimeler

Enselenmek, Eseflenmek, Nefeslemek, Nefeslenme,

9 Harfli Kelimeler

Efelenmek, Enselemek, Enselenme, Eseflenme, Esenlemek, Fenlenmek, Kefenleme, Keselenme, Nefesleme,

8 Harfli Kelimeler

Efelenme, Enseleme, Esenleme, Felemenk, Fenlenme, Kefeleme, Keseleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Elenmek, Enenmek, Eslemek, Esnemek, Meksefe,

6 Harfli Kelimeler

Efelek, Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Enenme, Esefle, Esleme, Esneme, Keleme, Kesene, Meleke, Mesele, Mesken, Meslek, Nesnel, Sekene, Seklem, Sekmen,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eksen, Eleme, Elmek, Eneme, Enfes, Enlem, Eseme, Eslek, Esmek, Esnek, Felek, Kefen, Kefne, Kelem, Keles, Kenef, Kesel, Kesen, Kesme, Melek, Meles, Mesel, Mesen, Nefes, Nekes, Nemse, Nesne, Sekel, Sekme, Selef, Selek, Selen, Semen, Senek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Ense, Esef, Esen, Esme, Feke, Kefe, Kele, Keme, Kene, Kese, Leke, Lenf, Lens, Meke, Nemf, Nene, Sele, Seme, Sene,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Elk, Fek, Fel, Fen, Fes, Kel, Kem, Kes, Lef, Men, Nem, Sek, Sel, Sem, Sen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Es, Fe, Ke, Le, Me, Ne, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.