NEDENLİ (TDK)

Nedeni olan, sebepli.

Nedenli kelimesi baş harfi N son harfi İ olan bir kelime. Başında N sonunda İ olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi İ . Başı N sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

SEBEPLİ Nedir?

Sebebi olan.

D E E L N N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Elinden, Nedenli,

5 Harfli Kelimeler

Denli, Dinen, Elden, Neden,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deni, Dine, Elde, Enli, Nene, Nine,

3 Harfli Kelimeler

Dil, Din, Ede, Edi, İde, İle,

2 Harfli Kelimeler

De, El, En, İl, İn, Le, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.