NEŞTERLEMEK (TDK)


1 . Neşterle kesmek.
2 . mecaz Üzüntü verecek bir durumu veya sorunu hatırlatmak, deşmek: "Cemiyetin böyle üstü kapalı işleyen yaralarını açıp da neşterlemelidir."- Ö. Seyfettin.

Neşterlemek kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı N sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖYLE Nedir?


1 . Bunun gibi, buna benzer: "Ah Şaban'ın böyle bir çocuğu, böyle bir karısı olsaydı!"- H. E. Adıvar.
2 . zarf Bu yolda, bu biçimde, hakeza: "Böyle acıklı şeyleri ne diye yazıyorum bilmem ki?"- A. Gündüz.
3 . zarf Bu derece: "Böyle bir sevmek görülmemiştir."- A. İlhan.
4 . zarf İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz: "Maşallah, dedi, nereden teşrif böyle?"- P. Safa.

DEŞMEK Nedir?


1 - Oymak, delmek, içini açmak, karıştırmak.
2 - Bir sorunun üzerinde yeniden durmak, anımsatmak, kurcalamak.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HATIR Nedir?


1 . Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd.
2 . Gönül, kalp: "Sakın hatırını kıracak bir şey söyleme."- .
3 . Birine karşı duyulan saygı, sevgi: "Hatırınız için bu işi yaptım."- .
4 . Durum, keyif, hâl: "Hatırını sormak."- .

HATIRLATMA Nedir?

Anımsatma.

HATIRLATMAK Nedir?

Anımsatmak: "Benimseyemediği çapraşık bir dünyanın binbir dolabı içinde bunalmış genç bir öğrenciyi hatırlatıyordu."- E. İ. Benice.

KAPALI Nedir?


1 . Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı: "Şimdi oğlunu kanlı göğsü, kapalı gözleri, mor dudaklarıyla görür gibi oluyordu"- N. Hikmet.
2 . Geçilmez durumda olan.
3 . Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri).
4 . Başı örtülü (kadın).
5 . Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem.
6 . Gizli, saklı: "Meclisler, iç tüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilir."- .
7 . Açık olmayan (giyecek): "Damalı bir eteklik, açık mavi, kapalı bir yün kazak giymişti."- N. Cumalı.
8 . Bulutlu, karanlık (hava): "Ankara'nın soğuk, kapalı havalı günlerinden biriydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
9 . mecaz İçe dönük yaradılışta olan: "Kapalı ruhlu, ağırbaşlı, güç heyecana gelir insanlardır."- R. H. Karay.

KESME Nedir?


1 . Kesmek işi.
2 . Teneke, sac vb.ni kesmek için kullanılan makas.
3 . sıfat Küp biçiminde veya köşeli olarak kesilmiş olan: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat."- R. H. Karay.
4 . sıfat Kesin, değişmez, maktu: "Kesme fiyat."- .
5 . dil bilgisi Kesme işareti.
6 . edebiyat Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak biçimde yarım bırakma sanatı, kat.
7 . bitki bilimi Kıyılarımızda yaygın olarak bulunan, yuvarlak tepeli,
5 m kadar boylu, her dem yeşil, yaprakları küçük ve kenarları testere dişli, çiçekleri yeşilimsi beyaz renkli olan bir süs ağacı, akçakesme (Phillyrea latifolia).
8 . matematik Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri yayı ile sınırlanan düzlem yüzeyi.
9 . sinema, TV (***) İki çekimin birbirine doğrudan doğruya bağlanmasından, iki ayrı çekimin birbirini izlemesinden doğan durum.
10 . eskimiş Lokum.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

NEŞTER Nedir?

Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak.

NEŞTERLEME Nedir?

Neşterlemek işi.

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

SORUN Nedir?


1 . Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.
2 . mecaz Sıkıntı veren durum, dert.

ÜZÜNTÜ Nedir?

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür: "Sesinde bir üzüntü hatta bir sitem sezdim."- A. Gündüz.

VERECEK Nedir?

Birine verilmesi gereken para, borç, alacak karşıtı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

E E E E K L M N R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Neşterlemek,

10 Harfli Kelimeler

Ertelenmek, Eterleşmek, Neşterleme, Şekerlenme, Tekerlenme,

9 Harfli Kelimeler

Ertelemek, Ertelenme, Eşelenmek, Eterlemek, Eterleşme, Kenetleme, Kentleşme, Kerteleme, Neşretmek, Netleşmek, Şekerleme, Şeneltmek, Tekerleme,

8 Harfli Kelimeler

Erteleme, Eşelemek, Eşelenme, Eşlenmek, Etekleme, Eterleme, Etlenmek, Neşretme, Netleşme, Renkleme, Şenelmek, Şeneltme, Tekleşme, Terlemek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Ekleşme, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Ermenek, Eşeleme, Eşlemek, Eşlenme, Etlenme, Keneler, Keşleme, Menekşe, Menteşe, Şenelme, Tekleme, Terleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Elenme, Eletme, Enemek, Erkete, Eşelek, Eşleme, Keleme, Kement, Kemere, Kenter, Kermen, Kertme, Kreten, Leşker, Meleke, Mertek, Neşter, Şeklen, Teleke, Teleme, Temren, Teneke, Tereke,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Entel, Erken, Ermek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Etene, Etken, Etmek, Etmen, Kelem, Keler, Keleş, Kemer, Kemre, Kenet, Kerem, Kerte, Keşen, Keten, Melek, Meleş, Menşe, Merek, Meret, Metre, Nekre, Neler, Neşet, Remel, Reşme, Şekel, Şeker, Şelek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emet, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşme, Etek, Eten, Eter, Etme, Kele, Keme, Kene, Kent, Kere, Kete, Krem, Kreş, Leke, Meke, Mert, Meşe, Meşk, Nere, Neşe, Reel, Renk, Teke, Tere, Terk, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Leş, Men, Met, Nem, Net, Ret, Şek, Şem, Şen, Şer, Şet, Tek, Tel, Tem, Ten, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, Ke, Le, Me, Ne, Re, Şe, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.