NEŞREDİLMEK (TDK)

Yayımlanmak: "Hususi değil, bilakis gazetelerde neşredilecek kadar güzel bir yazı..."- P. Safa.

Neşredilmek kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı N sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLAKİS Nedir?

Tersine olarak, tam tersine, tersine, aksine: "Bilakis tecrübeli bir adam gibi söz söylüyorum, inanınız."- P. Safa.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

GAZETE Nedir?


1 . Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın: "Kahvelerde ikinci bir oyalanma yolu, gazetelerdi."- N. Cumalı.
2 . Bu yayının yönetildiği, hazırlandığı, basıldığı yer: "Her gün gazeteye uğruyordu."- .

GÜZEL Nedir?


1 . Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı: "Güzel kız. Güzel çiçek."- . "Yalının en güzel odası bizimdi."- .
2 . İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan.
3 . Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran: "Güzel bir fırsat."- .
4 . Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran: "Güzel duygular. Güzel hareketler."- .
5 . Görgü kurallarına uygun olan.
6 . Sakin, hoş (hava): "Güzel bir gece."- .
7 . Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı: "Güzel vaatler."- .
8 . Pek iyi, doğru: "Güzel güzel amma!"- .
9 . isim Güzel kız veya kadın.
10 . isim Güzellik kraliçesi. 1
1 . zarf Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde: "Güzel konuştu."- . 1
2 . zarf Adamakıllı, şiddetli: ": Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler"- Ö. Seyfettin.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

YAYIM Nedir?


1 . Yayma işi.
2 . Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir: "Kitap ve gazete yayımı işi bizim can davamızdır."- R. N. Güntekin.
3 . Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir.

YAYIMLANMA Nedir?

Yayımlanmak işi.

YAYIMLANMAK Nedir?

Yayımlama işi yapılmak.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

D E E E K L M N R İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Derinleşmek, Neşredilmek,

10 Harfli Kelimeler

Derinleşme, Dikenleşme, Direnlemek, Erinleşmek, Kederleniş, Neşredilme,

9 Harfli Kelimeler

Denkleşme, Denşirmek, Derlenmek, Direnleme, Dişlenmek, Erinleşme, İrdelemek, Kredileme,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Delişmen, Demleniş, Denilmek, Denkleme, Denşirme, Derilmek, Derişmek, Derlemek, Derleniş, Derlenme, Derneşik, Deşilmek, Diklenme, Dikleşme, Dilenmek, Dinelmek, Dinlemek, Direnmek, Direşken, Direşmek, Dişlemek, Dişlenme, Enikleme, Erdenlik, Eşlenmek, İnekleme, İrdeleme, İşlenmek, Kirlenme, Mendirek, Renkleme, Şenelmek,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Denemek, Denilme, Denklem, Derilme, Derişme, Derleme, Deşilme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Direşme, Dişemek, Dişleme, Edilmek, Edinmek, Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Endemik, Erdemli, Erinmek, Erişmek, Ermenek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, İlenmek, İnlemek, İşlemek, İşlenme, Kederli, Kemerli,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demkeş, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Deşmek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Direme, Dişeme, Dişlek, Edilme, Edinme, Edirne, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elenme, Emekli, Endişe, Enemek, Erimek, Erinme, Erişme, Ermeni, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, İlenme, İnleme,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Deşik, Deşme, Dikel, Diken, Dikme, Dilek, Dilme, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Eklem, Ekler, Elden, Eleme, Elmek, Emlik, Ender, Eneme, Enlem, Erdek, Erdem, Erden, Erime, Erken, Erkin, Erkli,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dine, Dink, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Diş, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Kil, Kim, Kin, Kir, Leş, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şer,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Eş, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.