NAZARİYATÇI (TDK)

Kuramcı.

Nazariyatçı kelimesi baş harfi N son harfi I olan bir kelime. Başında N sonunda I olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi Ç , onbirinci harfi I . Başı N sonu I olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAM Nedir?


1 . Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
2 . Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü: "İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler."- H. Taner.
3 . Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori: "Onun bir başka anlamı da bir düşüncenin, bir kuramın soyutça anlatılmasından doğar."- S. Birsel.

KURAMCI Nedir?

Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan, teorisyen.

A A A I N R T Y Z Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Nazariyatçı,

9 Harfli Kelimeler

Nazariyat,

8 Harfli Kelimeler

Zanaatçı, Ziraatçı,

7 Harfli Kelimeler

Arziyat, Ayırtaç, Çınayaz, Ratanya, Tanrıça, Tarçıni,

6 Harfli Kelimeler

Arantı, Arzani, Ayartı, Ayıraç, Ayıran, Çatana, İnatçı, Nazari, Rantçı, Tanzir, Taraça, Tarçın, Trança, Yaratı, Zanaat, Zayiat, Ziraat,

5 Harfli Kelimeler

Arazi, Arıza, Arızi, Ariya, Ariza, Artçı, Artın, Atari, Aynaz, Ayraç, Ayran, Ayrıç, Ayrıt, Çanta, Çayan, Çayır, Çınar, Çıyan, Çitar, İntaç, Naçar, Naçiz, Natır, Nazar, Nazır, Nazir, Niyaz, Ranza, Rayiç, Tanrı, Taraz, Tariz, Tayın, Tayin, Tınaz, Tiran, Yanıt, Yaran, Yarın, Yatçı,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Açıt, Anaç, Anıt, Anız, Araç, Araz, Arız, Artı, Arya, Atçı, Ayan, Ayar, Ayaz, Ayça, Ayın, Ayıt, Ayin, Ayna, Aynı, Ayni, Ayrı, Azar, Azat, Azit, Çatı, Çıra, Çıta, Çita, Itri, İnat, İrat, İzaç, İzan, Naat, Nara, Nazi, Niza, Rant,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ait, Ana, Anı, Ani, Ant, Ara, Arı, Ari, Art, Arz, Ata, Ati, Aya, Ayı, Ayn, Aza, Azı, Çan, Çar, Çat, Çay, Çın, Çıt, Çir, Çit, Çiy, Ira, Irz, İnç, İta, Nar, Naz, Ray, Taç, Tan, Tar, Tay, Tın, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, An, Ar, At, Ay, Az, İç, İn, İt, İz, Ra, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.