NASİHATÇİ (TDK)

Öğüt veren kimse, öğütçü: "Birinci ciltte garip, kaçık, bön, saf gördüğümüz Don Kişot, ikinci ciltte nasihatçi, oldukça muvazeneli bir adam oluyor."- Ö. Seyfettin.

Nasihatçi kelimesi baş harfi N son harfi İ olan bir kelime. Başında N sonunda İ olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi A , üçüncü harfi S , dördüncü harfi İ , beşinci harfi H , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ . Başı N sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

CİLT Nedir?


1 . Ten.
2 . Formaları, yaprakları birbirine dikerek veya yapıştırarak kitap, defter, dergi vb.ne geçirilen deri, bez veya kâğıtla kaplı kapak: "Nakışlara, ciltlere, minyatürlere hayran kaldı."- Ö. Seyfettin.
3 . Bir eserin ayrı ayrı basılan bölümlerinden her biri: "İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk dokuz cildinde bunların altmış yedi tanesi yer alır."- S. Birsel.

GARİP Nedir?


1 . Kimsesiz, zavallı.
2 . Yabancı, gurbette yaşayan, elgin.
3 . Acayip: "Yağmur, ortalığa garip bir kış serinliği getirmişti."- A. İlhan.
4 . ünlem Şaşılacak bir şey karşısında söylenen söz: "Demek Bekir böyle utangaç bir çocukmuş. Garip!"- A. İlhan.
5 . mecaz Dokunaklı, hüzün veren: "Bir yabancı için dünyanın neresinde olursa olsun büyükşehir böyle garip bir yalnızlık duygusu veriyor."- H. E. Adıvar.

İKİNCİ Nedir?


1 . İki sayısının sıra sıfatı.
2 . Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen: "Tevfik'in alçak gönüllü, hep ikinci planda kalma olgunluğundaki pişekârlığı Dümbüllü'ye sanatını en iyi değerlendirme olanağını sağlardı."- H. Taner.
3 . Değer ve kalitece birinciden sonra gelen: "Evde pişirip yedikleri çikolatanın kalitesi ikinci idi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Yeni, bir başka.
5 . isim Birinciden sonra gelen kimse veya nesne: "İhtiyarın iki çocuğundan birini öldürdüler... İkincisini de öldürmeye kalktılar."- R. N. Güntekin.

KAÇIK Nedir?


1 . Çorabın ilmeği kaçmış yeri.
2 . sıfat İlmeği kaçmış (çorap vb.).
3 . sıfat Bir yana kaçmış, kaymış.
4 . sıfat, mecaz Bazı davranışları dengesiz olan, zıvanasız: "Bu köşkün perileri de kaçık galiba."- H. R. Gürpınar.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MUVAZENELİ Nedir?


1 . Dengeli, ölçülü: "Beyaz kalın boynu üzerinde kafası çok muvazeneli, çok yerinde, çok erkek görünüyor."- A. Ş. Hisar.
2 . mecaz Davranışları ölçülü olan.

NASİHAT Nedir?

Öğüt.

NASİHATÇİ Nedir?

Öğüt veren kimse, öğütçü: "Birinci ciltte garip, kaçık, bön, saf gördüğümüz Don Kişot, ikinci ciltte nasihatçi, oldukça muvazeneli bir adam oluyor."- Ö. Seyfettin.

OLDUKÇA Nedir?

Olabildiğince: "Geceyi oldukça rahat geçireceğinizi ümit ederim."- R. H. Karay.

ÖĞÜT Nedir?

Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat: "Bütün öğütlerine itaat ettiğim hâlde hiçbir şeye muvaffak olamıyorduk."- A. Gündüz.

ÖĞÜTÇÜ Nedir?


1 . Öğüt veren kimse, nasihatçi.
2 . Vaiz.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A A H N S T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Nasihatçi,

7 Harfli Kelimeler

Nasihat,

6 Harfli Kelimeler

İntiha, Saatçi,

5 Harfli Kelimeler

Çanta, Hasat, Hasta, Hitan, İhata, İhsan, İntaç, İsnat, İtina, Nihai, Nisai, Sahan, Sanat, Sathi, Tahin, Tasni,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Ahit, Anaç, Asit, Çini, Çita, Çiti, Hain, Hani, Hasa, Hata, İçin, İçit, İnat, İnha, İnti, Naat, Nisa, Saat, Saha, Sahi, Sahn, Sana, Sini, Tasa,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahi, Ait, Ana, Ani, Ant, Asa, Asi, Ast, Ata, Ati, Çan, Çat, Çis, Çit, Haç, Han, Has, Hat, Hiç, Hin, His, Hit, İnç, İni, İsa, İta, İti, Nas, Saç, Sah, San, Sih, Sin, Sit, Taç, Tan, Tas, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ah, An, As, At, Ha, İç, İn, İs, İt, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.