NARKOTİZM (TDK)

Uzun süre ve çok miktarda uyuşturucu madde kullanmaktan doğan bozuklukların bütünü.

Narkotizm kelimesi baş harfi N son harfi M olan bir kelime. Başında N sonunda M olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi M . Başı N sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOZUK Nedir?


1 . Madenî para, bozuk para: "Hiç olmazsa birkaç kuruş bozuk ver!"- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Bozulmuş olan: "Daracık ve bozuk kaldırımlardan çamurlu sular akıyordu."- T. Buğra.
3 . sıfat Görevini yapamaz duruma gelmiş (organ): "Ağzındaki birkaç bozuk dişten şüphe ettim."- R. N. Güntekin.
4 . sıfat, mecaz Kötümser, gergin, huzursuz, karışık: "Bozgun sırasında Ankara'da meclisin havası pek bozuktu."- F. R. Atay.
5 . sıfat, mecaz Kızgın, sıkıntılı: "Süleyman'ı adada yüzü o kadar bozuk ve korkunç buldu ki."- H. E. Adıvar.

BOZUKLUK Nedir?


1 . Bozuk olma durumu.
2 . Bozuk para.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

DOĞAN Nedir?

Kartalgillerden, sırtı kül rengi ve enine çizgili, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco peregrinus).

KULLANMA Nedir?

Kullanmak işi, istimal: "Deri gibi sert, yayvan tandır ekmeğine alışmıştı; yer sofrasında bunu kaşık, çatal yerine dürümleyerek kullanmayı beceriyordu."- R. H. Karay.

KULLANMAK Nedir?


1 . Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak: "Parmaklarının arasındaki mendili eskiyinceye kadar kullandığın hiç oldu mu?"- H. C. Yalçın.
2 . Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak: "Siz analarımızı nasıl esir gibi kullandınızsa biz de sizi öyle kullanacağız."- H. E. Adıvar.
3 . İşletmek, değerlendirmek: "Parasını ticarette kullanmak."- .
4 . (nsz) Giymek, takmak: "Hiç yağmurluk kullanmazdı."- .
5 . (nsz) Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek.
6 . (nsz) Kelimeyi yazmak, söylemek: "Lakırtılarında çok kere çifter çifter kelimeler kullanırdı ki bunlar bazen manayı değiştirir."- A. Ş. Hisar.
7 . Harcamak, sarf etmek: "Sattıkları küpenin parasını çok idareli kullanıyorlardı."- P. Safa.
8 . Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek, istismar etmek: "Hâlbuki onlar, işte bu saflığı istismar ediyorlar. Bütün düşünceleri seni kullanmak, o kadar!"- A. İlhan.
9 . Araç veya aleti işletmek, yönetmek: "Nitekim çocuklarımın bile kullandıkları hesap makineleri, bunların küçük modelleridir."- B. Felek.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

MİKTAR Nedir?


1 . Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.
2 . Ölçü: "Yapılan yardımın miktarı artırıldı."- .

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

UYUŞTURUCU Nedir?


1 . Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik.
2 . Hareketten, gereği gibi düşünmekten alıkoyan: "Bizim kafamızı kaynatan yeni fikirler, onun için kafa uyuşturucu bir kulak uğultusu idi."- F. R. Atay.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

A K M N O R T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Narkotizm,

8 Harfli Kelimeler

Kromatin, Romantik,

7 Harfli Kelimeler

Akronim, Antikor, Armonik, Minorka,

6 Harfli Kelimeler

Amitoz, Amorti, Antrok, Armoni, Atomik, Karton, Komita, Kontra, Markiz, Martin, Mikron, Miktar, Morina, Mozaik, Narkoz, Takriz, Tanzim, Tanzir, Taoizm, Tazmin, Zirkon, Zoraki,

5 Harfli Kelimeler

Akont, Akort, Antik, Arkoz, Azoik, İkram, İkraz, İmkan, İmroz, İnkar, İntak, Kanto, Karni, Kiraz, Komar, Konma, Korna, Korza, Kotan, Kotra, Kozan, Makro, Manti, Manto, Mariz, Marki, Maron, Matiz, Mazot, Mikoz, Mikro, Mirat, Mirza, Mitoz, Mizan, Monat, Mozak, Nakit, Nazik, Nazir,

4 Harfli Kelimeler

Akim, Akit, Akor, Amin, Amir, Amit, Amor, Anot, Aort, Atik, Atom, Azim, Azit, Azot, İkaz, İkna, İkon, İman, İmar, İmza, İnak, İnam, İnat, İrat, İzam, İzan, Kaim, Kain, Kani, Kano, Kant, Kari, Karo, Kart, Kati, Kira, Koma, Komi, Koni, Kont,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ari, Ark, Art, Arz, Ati, İka, İma, İta, Kam, Kan, Kar, Kat, Kaz, Kim, Kin, Kir, Kit, Kom, Kor, Kot, Koz, Mai, Mat, Mir, Mit, Mor, Nam, Nar, Naz, Nim, Nom, Not, Oma, Ona, Ora, Ram, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Ar, At, Az, İm, İn, İt, İz, Ki, Mi, Ok, Om, On, Ot, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.