NANKÖRLÜK (TDK)


1 . Nankör olma durumu.
2 . Nankörce davranış, küfran, küfranlık: "Kadın ağzını açmış, gözünü yummuş, ne nankörlüğünü ne taş yürekliliğini bırakmıştı."- H. E. Adıvar.

Nankörlük kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ö , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi K . Başı N sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KÜFRAN Nedir?

Nankörlük.

NANKÖR Nedir?

İyilikbilmez: "Ben galiba biraz nankör tabiatlıyım."- S. F. Abasıyanık.

NANKÖRCE Nedir?


1 . Nanköre yakışır.
2 . zarf (nankö'rce) Nankör bir biçimde, nankörcesine.

YÜREK Nedir?


1 . Kalp.
2 . Bir kimsenin ruhsal yönü, gönül: "Fazıla Hanım'ın elleri terliyor, yüreği sarsılıyordu."- S. F. Abasıyanık.
3 . Kupa (I).
4 . mecaz Herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama, yüreklilik, korkusuzluk, cesaret: "Bu iş yürek ister."- .
5 . mecaz Acıma duygusu: "Ona merhume demek bile yürek parçalayıcı bir şeydir."- R. N. Güntekin.
6 . halk ağzında Mide, karın, iç: "Ayşe Hanım, kahveciden limon şekeri almış, yürek ferahlatır diye uzatıyor."- S. M. Alus.

YÜREKLİ Nedir?

Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, hiçbir şeyden korkusu olmayan, gözü pek, babayiğit, koçak, cesaretli, cesur, cüretli, cüretkâr: "Fakat onlar da aralarında hiçbir delikanlıyı ona eş olabilecek kadar yürekli bulmuyorlardı."- H. E. Adıvar.

A K K L N N R Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Nankörlük,

6 Harfli Kelimeler

Köknar, Körlük, Nankör,

5 Harfli Kelimeler

Kakül, Köklü, Kölük, Körük, Krank, Önlük,

4 Harfli Kelimeler

Klan, Kral, Künk, Kürk, Ölük, Örük,

3 Harfli Kelimeler

Akü, Ark, Kak, Kal, Kan, Kar, Kök, Kör, Kül, Kür, Lak, Lan, Lök, Lük, Nal, Nan, Nar, Ölü, Örk, Örü,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, La, Nü, Ön, Ra, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.