NANKÖRCE (TDK)


1 . Nanköre yakışır.
2 . zarf (nankö'rce) Nankör bir biçimde, nankörcesine.

Nankörce kelimesi baş harfi N son harfi E olan bir kelime. Başında N sonunda E olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ö , altıncı harfi R , yedinci harfi C , sekizinci harfi E . Başı N sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

NANKÖR Nedir?

İyilikbilmez: "Ben galiba biraz nankör tabiatlıyım."- S. F. Abasıyanık.

NANKÖRCE Nedir?


1 . Nanköre yakışır.
2 . zarf (nankö'rce) Nankör bir biçimde, nankörcesine.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A C E K N N R Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Nankörce,

6 Harfli Kelimeler

Akören, Nankör,

5 Harfli Kelimeler

Ekran, Erkan, Karne, Kenar, Örnek,

4 Harfli Kelimeler

Akne, Anne, Cenk, Cönk, Kare, Köre, Nane, Önce, Örek, Ören, Renk,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ark, Can, Car, Cer, Erk, Kan, Kar, Ker, Kör, Nan, Nar, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, Ce, Ek, En, Er, Ke, Ne, Ön, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.