NANEMOLLA (TDK)


1 . Güçsüz, dayanıksız (kimse).
2 . Çok sık hastalanan, sağlıksız (kimse): "Nanemollalar gibi boyuna hastalık derken, derdi nedir diye içine vesvese girecek..."- S. M. Alus.
3 . İşten kaçınan, üşengeç.

Nanemolla kelimesi baş harfi N son harfi A olan bir kelime. Başında N sonunda A olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi O , yedinci harfi L , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A . Başı N sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYUNA Nedir?


1 . Uzunlamasına: "Hızlı adımlarla caddeyi boyuna yürüyorlar."- H. Taner.
2 . Ara vermeden, durmaksızın: "Doktor Haldun lakırtıya ondan evvel yakalanmış, boyuna anlatıyordu"- M. C. Kuntay.

DAYANIKSIZ Nedir?

Dayanmayan, sağlam olmayan, güçsüz, metanetsiz.

DERK Nedir?

Anlama, kavrama.

DERKEN Nedir?


1 . Dendiği hâlde: "Bitti bitiyor derken hâlâ bitmeyen havaalanı."- .
2 . Tam o sırada: "Yazı yazıyordum, derken misafir geldi."- .
3 . ... diye düşünürken: "Akşamdan önce varacağız derken ancak gece yarısı varabildik."- .

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÜÇSÜZ Nedir?

Gücü olmayan, âciz.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

İŞTE Nedir?


1 . Bir şey gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenen bir söz, aha, ahacık: "Hani kitap? - İşte size anlattığım adam. İşte, korktuğum başıma geldi."- .
2 . Anlatılan bir sözün sonucuna gelindiğini gösterir: "İşte bütün manzara budur!"- R. E. Ünaydın.
3 . Anlatılan şeye dikkat çekmek için kullanılan bir söz: "Ekmek, peynir, yumurta, marul, limon, ne bulursan al işte."- N. Cumalı.

SAĞLIKSIZ Nedir?


1 . Sağlık durumu iyi olmayan, sağlığı bozuk, sıhhatsiz.
2 . mecaz Sağlam, doğru, güvenilir olmayan.

ÜŞENGEÇ Nedir?

Çok üşenen, tembel.

VESVESE Nedir?

Kuruntu: "Etrafı su olduğu için acaba kökünü bırakıp yüzüverir mi, diye içime bir vesvese girer."- B. Felek.

A A E L L M N N O Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Nanemolla,

6 Harfli Kelimeler

Allame, Amenna, Anemon, Elaman, Onanma,

5 Harfli Kelimeler

Allem, Alman, Anane, Anlam, Lamel, Malen, Manen, Melal, Melon, Molla, Nalan, Onama,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alem, Alma, Amal, Aman, Amel, Anal, Anam, Anma, Anne, Elan, Elma, Eman, Enam, Lala, Lale, Lama, Lame, Mala, Mana, Mano, Meal, Mola, Nale, Name, Nane, Nema, Neon, Noel, Olma, Onma,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alo, Ama, Ana, Ela, Lal, Lam, Lan, Mal, Men, Nal, Nam, Nan, Nem, Nom, Ole, Oma, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, El, Em, En, La, Le, Me, Ne, Ol, Om, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.