NAMAZLIK (TDK)


1 . Seccade.
2 . sıfat Namaz kadar süresi olan, süren: "Bir namazlık saltanatın olacak / Taht misali o musalla taşında."- C. S. Tarancı.
3 . halk ağzında Namazda okunan kısa dualar.

Namazlık kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı N sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

MİSAL Nedir?


1 - Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek.
2 - Benzer, eş, gibi.

MUSALLA Nedir?


1 . Namazgâh.
2 . Camilerde cenaze namazı kılınan yer.

NAMA Nedir?

adına, kendine, kendisine.

NAMAZ Nedir?

İslamın beş şartından biri olan ve Müslümanların günde beş vakit, dinî kurallara göre yapmak zorunda oldukları ibadet, salat: "İki rekât namazı nerede olsa kılarız."- P. Safa.

NAMAZLIK Nedir?


1 . Seccade.
2 . sıfat Namaz kadar süresi olan, süren: "Bir namazlık saltanatın olacak / Taht misali o musalla taşında."- C. S. Tarancı.
3 . halk ağzında Namazda okunan kısa dualar.

OLACAK Nedir?


1 . Olma, gerçekleşme olasılığı bulunan şey: "Olmuşa değil, olacağa bak!"- .
2 . Olmasının önüne geçilemeyen durum: "İş olacağına varır."- .
3 . sıfat Olması, yapılması uygun olan: "Bu olacak iş mi?"- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SALT Nedir?


1 - Yalnız, tek, °sırf.
2 - İçinde yabancı bir öğe bulunmayan, °mutlak.
3 - İçine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı.

SALTA Nedir?

Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması.

SECCADE Nedir?

Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı, kilim, post veya kumaştan yaygı, namazlık: "Bir zahit gibi seccadesinin üstünde, bir müddet daha şaşkın ve dalgın oturup kalıyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

TAHT Nedir?


1 - Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk.
2 - Hükümdarlık orunu, hükümdarlık.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

A A I K L M N Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Azmanlık, Namazlık,

7 Harfli Kelimeler

Alınmak, Anılmak, Anmalık, Kalınma, Kazanım, Kazılma, Kazınma, Kınlama, Zamanlı,

6 Harfli Kelimeler

Alınma, Amalık, Analık, Anılma, Iklama, Kamalı, Kazalı, Kazıma, Kınama, Manalı, Zamklı,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Akman, Akmaz, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Anzak, Azlık, Azmak, Azman, Kalan, Kalım, Kalın, Kalma, Kaman, Kanal, Kanlı, Kanma, Kazan, Kazıl, Kazım, Kazma, Kılma, Kızan, Kızma, Lazım, Malak, Malaz, Mazak, Nakız, Namaz, Namlı, Nazal, Nazım,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alaz, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anız, Anka, Anma, Azık, Azma, Kala, Kama, Kana, Kanı, Kaza, Kazı, Kına, Klan, Laka, Lama, Laza, Mala, Mana, Mazı, Zamk, Zınk,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Aza, Azı, Kal, Kam, Kan, Kaz, Kıl, Kın, Kız, Lak, Lam, Lan, Laz, Mal, Nal, Nam, Naz, Zam, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.