NAMINA (TDK)


1 . Adına, kendisine: "Bunlardan bazıları kitapçı tarafından kendi namına saklanmıştır."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Yerine, olarak.

Namına kelimesi baş harfi N son harfi A olan bir kelime. Başında N sonunda A olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi A . Başı N sonu A olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADINA Nedir?

Bir şeyin veya bir kimsenin namına, hesabına, yerine: "Haklı bir öfke adına da olsa bir insandan aklını yüreğinden ayırması istenemez."- S. Eyuboğlu.

BAZI Nedir?


1 . Birtakım, kimi: "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf Bazen: "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİTAPÇI Nedir?


1 . Kitap satan kimse.
2 . Kitap bastırıp satan kimse.

NAMINA Nedir?


1 . Adına, kendisine: "Bunlardan bazıları kitapçı tarafından kendi namına saklanmıştır."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Yerine, olarak.

TARAFINDAN Nedir?


1 . Herhangi birinden: "Dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı."- A. Ş. Hisar.
2 . Eliyle, aracılığıyla.
3 . Türünden, çeşidinden.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

A A I M N N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Amanın, Namına,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Anam, Anma, Mana,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Anı, Nam, Nan,

2 Harfli Kelimeler

Am, An,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.