NAMÜTENAHİ (TDK)


1 . Sonsuz, ucu bucağı olmayan.
2 . zarf, eskimiş Sonsuz, ucu bucağı olmayan bir biçimde: "Öğleye yakın bu sis dağılınca gökyüzü namütenahi açılıyordu."- S. F. Abasıyanık.

Namütenahi kelimesi baş harfi N son harfi İ olan bir kelime. Başında N sonunda İ olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi T , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi H , onuncu harfi İ . Başı N sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

GÖKYÜZÜ Nedir?

Göğün görünen yüzeyi, °sema.

NAMÜTENAHİ Nedir?


1 . Sonsuz, ucu bucağı olmayan.
2 . zarf, eskimiş Sonsuz, ucu bucağı olmayan bir biçimde: "Öğleye yakın bu sis dağılınca gökyüzü namütenahi açılıyordu."- S. F. Abasıyanık.

SONSUZ Nedir?


1 . Sonu olmayan, bitmeyen, ebedî: "Seninle arkadaşlığımız sonsuz olacak."- M. Yesari.
2 . Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan: "Sonsuz gök."- .
3 . Çok: "İçimdeki ülkede bu ordu insanlarına karşı sonsuz bir sevgi ve minnet var."- R. E. Ünaydın.
4 . isim Sonu ve sınırı olmayan şey.
5 . matematik Sonu olmayan, her niceliği aşabilen değişken (nicelik).

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A A E H M N N T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Namütenahi,

8 Harfli Kelimeler

Ahitname, Tahminen,

7 Harfli Kelimeler

Haminne, Münhani, Münteha,

6 Harfli Kelimeler

Amenna, Amentü, Etamin, Hatime, Hemati, İhanet, İnanma, Manita, Mantin, Matine, Mihnet, Minnet, Mintan, Münhat, Tahmin,

5 Harfli Kelimeler

Anane, Anemi, Anime, Anten, Emtia, Hatim, Hatmi, Himen, Hitam, Hitan, İhata, İntan, İtham, Manat, Manen, Mania, Manti, Matah, Metan, Metin, Nihan, Nimet, Tahin, Tamah, Tanen, Tanin, Temin, Tenha, Tümen, Tünme, Ünite,

4 Harfli Kelimeler

Ahit, Aman, Amin, Amit, Anam, Anma, Anne, Ateh, Atma, Eman, Emin, Enam, Hain, Hami, Hamt, Hane, Hani, Hata, Hüma, İane, İham, İman, İmha, İnam, İnan, İnat, İnha, İnme, İtme, Main, Mana, Mani, Meni, Menü, Meta, Miat, Mine, Naat, Name, Nane,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahi, Ait, Ama, Ana, Ani, Ant, Ata, Ate, Ati, Eti, Ham, Han, Hat, Hem, Hin, Hit, İma, İta, Mai, Mat, Men, Met, Mit, Nam, Nan, Nem, Net, Nim, Tam, Tan, Tem, Ten, Tim, Tin, Tüh, Tüm, Tün,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, An, At, Eh, Em, En, Et, Ha, He, İm, İn, İt, Me, Mi, Ne, Nü, Ta, Te, Ti, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.