NALBANTLIK (TDK)


1 . Nalbant olma durumu.
2 . Nalbandın işi: "Köyde dülgerlik ve nalbantlık yapardı."- S. F. Abasıyanık.

Nalbantlık kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi T , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı N sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜLGERLİK Nedir?

Dülgerin zanaatı: "Köyde dülgerlik ve nalbantlık yapardı."- S. F. Abasıyanık.

NALBANT Nedir?

Hayvanların ayağına nal çakan kimse: "Odun yardı, tarlalarda çalıştı, nalbanda yardım etti."- S. F. Abasıyanık.

NALBANTLIK Nedir?


1 . Nalbant olma durumu.
2 . Nalbandın işi: "Köyde dülgerlik ve nalbantlık yapardı."- S. F. Abasıyanık.

A A B I K L L N N T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Nalbantlık,

8 Harfli Kelimeler

Baltalık, Tabanlık,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Anlaklı, Baklalı, Balalık, Baltalı, Bataklı, Kanatlı, Nalbant, Tabanlı, Tablalı,

6 Harfli Kelimeler

Altlık, Analık, Anlatı, Atalık, Baklan, Balkan, Ballık, Baltık, Batkın, Lantan, Latalı, Natıka, Talkın,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Aklan, Alkan, Allık, Altık, Altın, Altlı, Analı, Anlak, Anlık, Antlı, Bakan, Bakla, Balat, Balık, Balkı, Ballı, Balta, Banak, Banal, Banka, Batak, Batık, Batıl, Batın, Batkı, Itlak, Kaban, Kalan, Kalbı, Kalın, Kalıt, Kanal, Kanat, Kanıt, Kanlı, Katlı, Kıtal, Nalan,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alık, Alın, Allı, Altı, Anal, Anık, Anıt, Anka, Atak, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Bakı, Bala, Bana, Bank, Bant, Batı, Kaba, Kala, Kana, Kanı, Kant, Katı, Kına, Kıta, Klan, Laka, Lala, Lata, Naat, Taba, Tabl,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Ata, Bak, Bal, Ban, Bat, Kal, Kan, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Lak, Lal, Lan, Nal, Nan, Tab, Tak, Tal, Tan, Tık, Tın,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, An, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.