NACAK (TDK)

Sapı kısa, küçük odun baltası: "Silahsız kaldık, köylüler bize dipçik, üvendire, nacak yetiştirdi."- A. Gündüz.

Nacak kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi A , üçüncü harfi C , dördüncü harfi A , beşinci harfi K . Başı N sonu K olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALTA Nedir?

Ağacı kesme, yarma, yontma vb. işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç.

DİPÇİK Nedir?

Tüfek vb. silahların namlu gerisinde bulunan, atış sırasında silahın omza dayanmasını veya tabancanın elle kavranmasını sağlayan taban bölümü: "Canı çıkıncaya kadar dipçiklerle dövdüler."- Ö. Seyfettin.

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

KÖYLÜ Nedir?


1 . Köyde yaşayan veya köyde doğmuş olan: "Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun / Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini."- Ö. B. Uşaklı.
2 . isim Köydeş: "Hasan benim köylümdür."- .
3 . isim Köy halkı: "Köylüleri, özellikle onları çok iyi tanıyordu."- T. Buğra.
4 . mecaz Kaba, anlayışsız: "Otomobilin içinden köylü kılıklı, tıknaz bir adam çıktı."- H. Taner.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

NACAK Nedir?

Sapı kısa, küçük odun baltası: "Silahsız kaldık, köylüler bize dipçik, üvendire, nacak yetiştirdi."- A. Gündüz.

ODUN Nedir?


1 - Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç.
2 - Anlayışsız ve kaba (kimse).

ÜVENDİRE Nedir?

Çifte koşulan öküzleri yürütmek için kullanılan, ucuna nodul çakılmış uzun değnek, gönder: "Öküzün üvendiresini tuttu ve sakin, huzur dolu bir sesle haber verdi."- N. Araz.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A A C K N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Ancak, Kanca, Nacak,

4 Harfli Kelimeler

Anca, Anka, Caka, Cana, Kana,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ana, Can, Kan,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.