NAŞİR (TDK)


1 - Yayan, saçan.
2 - (Gazete, dergi, kitap) Yayımlayan, çıkaran, yayımcı, °tabi, °editör.

Naşir kelimesi baş harfi N son harfi R olan bir kelime. Başında N sonunda R olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R . Başı N sonu R olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DERGİ Nedir?

Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua: "Yanında getirdiği dergileri çıkardı; karıştırmaya, okumaya başladı."- M. Ş. Esendal.

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

YAYA Nedir?


1 . Yürüyerek giden kimse.
2 . zarf Yayan: "Galiba sen köprüyü bizim gibi yaya geçmiyorsun."- B. Felek.

YAYAN Nedir?


1 . Yaya yürüyen: "Genç atlı ve yayan ihtiyar uzaktan uzağa seslendiler."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Bilgisiz: "Arkadaş bu konuda pek yayan görünüyor."- .
3 . zarf Yürüyerek, yaya: "Ben oraya kadar yayan gidemem, gurbetten memlekete yayan dönülmezdi."- Ö. Seyfettin.

YAYIM Nedir?


1 . Yayma işi.
2 . Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir: "Kitap ve gazete yayımı işi bizim can davamızdır."- R. N. Güntekin.
3 . Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir.

YAYIMCI Nedir?


1 . Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, yayıncı, naşir, tabi (II), editör: "Yayımcılar, kazanç amacıyla, alışılmış yapıtlar sunarlar okuyucuya."- N. Cumalı.
2 . Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılmasını sağlayan kimse.

A N R İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Naşir, Şiran,

4 Harfli Kelimeler

Aşir, İnşa, İşar, Naşi, Raşi, Rina, Şair, Şiar,

3 Harfli Kelimeler

Ani, Ari, Arş, Nar, Niş, Şan, Şia,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, Aş, İn, İş, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.