Sonunda n olan 6 harfli 596 kelime var. N harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde n harfi olan kelimeler listesine ya da başında n harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MANKEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genellikle modaevlerinde giysileri alıcılara gösterme işiyle görevli kimse, model
 2. Ressam ve heykeltıraşların gerektikçe model olarak kullandıkları, türlü biçimleri alabilen eklemli, çoğunlukla tahtadan yapılmış insan veya hayvan örneği
 3. Terzilerin, giysi denemek, sergilemek için kullandıkları insan vücudu biçimindeki tahta, mukavva vb. kalıp

SATÜRN
...
KONSON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ünsüz

MENGEN
...
SERİAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Çabucak

FRAPAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Göz alıcı, göze çarpıcı, alımlı
  • "Frapan kız. Frapan renk."

KIZGIN

 1. [sıfat] Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
  • "Kızgın bir demire dökülen damla iz bırakmaz, buhar olur." (Cemil Meriç)
 2. Eş arayan (hayvan)
  • "Kızgın bir boğa."
 3. Kızmış olan, öfkeli, mütehevvir
  • "Hani Allah sizi inandırsın, bu kadar kızgın olmasaydım, korkardım." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. Kızışık, zorlu, sert, şiddetli

MESKUN
...
MİSKİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çok uyuşuk olan (kimse)
  • "Hayran olduğum adamı miskin bir mektep çocuğu gibi yaka paça alıp götürdü." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Hoş görülemeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen (kimse)
 3. Cüzzam hastalığına tutulmuş olan (kimse)
 4. Âciz, zavallı
  • "Âşık olan miskin olur / Hak yoluna teslim olur" (Yunus Emre)

SLOVEN
...
TARSİN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sağlamlaştırma
  • "Rusya, Fransa, İngiltere ve Avusturya ile o didintiler olmasaydı eserini daha az bir zamanda tarsin ederek halk karşısında da muvaffak olacaktı." (Yahya Kemal Beyatlı)

FLORİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hollanda para birimi, gulden

KUR'AN
...
BUTLAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Batıl olma durumu
 2. Geçersizlik, hükümsüzlük
 3. Yanlışlık, haksızlık

DERMAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Güç, takat, mecal
  • "Çok uzak yerlerden geldim, ayaklarımın dermanı kesildi." (Aka Gündüz)
 2. İlaç
 3. Çıkar yol, çare

DUAYEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse
 2. Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat

KALÇIN

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Üstüne başka bir şey giyilmek için abadan veya meşinden yapılan çizme biçiminde ayak giysisi

KAMYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Motorlu büyük yük taşıtı
  • "Garajın içinde birkaç tane aletle bir de ufak kamyondan başka bir şey yoktu." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. [sıfat] Bu taşıtın taşıyabildiği miktarda olan
  • "Bir kamyon askerle birkaç otomobil getirdiler." (Falih Rıfkı Atay)

NESREN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Nesir olarak, düz yazı olarak

ALÜMİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Suda çözünmeyen, 2050 °C'de eriyen, beyaz bir toz olan alüminyum oksit (Al2O3)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü