Sonunda n olan 6 harfli 596 kelime var. N harfi ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde n harfi olan kelimeler listesine ya da başında n harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DOKSAN

 1. [isim] Seksen dokuzdan sonra gelen sayının adı
 2. Bu sayıyı gösteren 90, XC rakamlarının adı
 3. [sıfat] Dokuz kere on, seksen dokuzdan bir artık

DUAYEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse
 2. Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat

NOBRAN

 1. [sıfat] Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
  • "Kadın, seni sevmiş de konuşuyor oğlum, öyle nobran olma." (Sait Faik Abasıyanık)

ŞEYTAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hz. Âdem'e secde etmediği için cennetten kovulan, insanları Allah'ın emirlerine karşı kışkırtan, kötülüğe yönelten cin, iblis
  • "Gül tenli, kor dudaklı, kömür sürmeli / Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Ama çocukluk işte, şeytan dürttü, ya herrü ya merrü diyerek birden yukarı baktım." (Haldun Taner)
  • "Birden, şeytan geçmiş gibi bir sükût oldu." (Haldun Taner)
  • "Şeytan kulağına kurşun, hiçbirimiz hasta olmadık."
 2. Kötü düşünceli, kötü niyetli kimse
  • "O gecenin sabahı şeytanın aldattığı vücudunu soğuk suda temizlerdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. [sıfat] Çok kurnaz, uyanık (kimse)

YALÇIN

 1. [sıfat] Dik, sarp
  • "Yanık ve yalçın araziden geçerken Mehmet Emin Bey'in bir mısrasını hatırladım." (Halide Edip Adıvar)
 2. Düz, kaygan

ZERRİN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Altından yapılmış
 2. [isim] Fulya
 3. [isim] Altın rengi, sarı
 4. Bu renkte olan

DÜŞMAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, dost karşıtı
  • "Ben ki dans salonlarına, barlara düşman bir adamımdır." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Hele ihtiyarlıkta yatağa düşmek, düşman başına." (Atilla İlhan)
  • "Şu dakika yalnız bu memleketin değil, bütün insanlığın düşmanı kesilmişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları
  • "Her sokak düşmanlarla doluyken o, sevinçli sevinçli şarkı söylüyor." (Aka Gündüz)
 3. Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar
  • "Dostumuza güvenmeyelim de düşmanımıza mı güvenelim?" (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 4. [sıfat] Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.)
 5. Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse
  • "Ekmek düşmanı."
 6. Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse
  • "İçki düşmanı."

KÜRTÜN

 1. [isim] Yük hayvanlarına vurulan semer, palan

BOKTAN

 1. [sıfat] Temelsiz, derme çatma, yararsız

ÇOKGEN

 1. [isim] Açı oluşturacak biçimde dörtten çok kenardan oluşan kapalı şekil, poligon

DİZMEN

 1. [isim] Basımevinde dizgici, mürettip

JANJAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Yanardöner

TAMPON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç
 2. Bir darbenin şiddetini azaltmaya yarayan, içi yumuşak maddeyle dolu şey
 3. Çarpışmaların etkisini azaltmak için vagonların, otomobillerin ön ve arkalarında bulunan donanım
 4. Kanı silmek, durdurmak için kullanılan gazlı bez yumağı veya sterilize edilmiş pamuklu özel parça
 5. Bir darbenin, çatışmanın şiddetini azaltan etken

BASKIN

 1. [isim] Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
  • "İbiş'in odasına cennet kuşları baskın vermişti." (Tarık Buğra)
 2. Kısa süreli, beklenmedik saldırı
  • "Bu dört kişi güç bela baskından kurtulup bana sığınmış." (Refik Halit Karay)
 3. Su basması, sel
  • "Behçet'e bu evin merdiven altındaki bakla gibi odasında baskın yaparlar." (Salâh Birsel)
 4. Ansızın çıkagelme
 5. [sıfat] Sertlik, zorluk bakımından üstün
  • "Belli bir şey ki bu genç ikisinden de baskın, çekemiyorlar." (Haldun Taner)
 6. [sıfat] Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant

BONBON

 1. [isim] Şerbet içinde kaynatılarak üzeri şekerle kaplanmış meyve

CEYHAN
...
DENDEN

 1. [isim] Bir çizelgede alt alta gelen aynı söz veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önleyerek kolaylık sağlamak amacıyla kullanılan noktalama işaretinin adı (")

ŞAMDAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Üzerine kandil, mum veya herhangi bir ışık konulan yüksek tabla, mumluk, çırakma
  • "Masa üstünde duran şamdandan yanar bir mum alıp pencereye doğru yanaştı." (Refik Halit Karay)

TÜRBAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İnce kumaştan yapılmış, başı sıkıca kavrayan bir tür baş örtüsü

BAYLAN

 1. [sıfat] Nazlı
  • "O akşam, sesi baylan, hayli edalı bir hanıma dediğim gibi ..." (Atilla İlhan)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü