NÜMAYİŞÇİ (TDK)


1 . Bir gösteride yer alan kimse, gösterici.
2 . Gösterişçi: "... nümayişçi neşesi fazla seziliyor."- R. H. Karay.

Nümayişçi kelimesi baş harfi N son harfi İ olan bir kelime. Başında N sonunda İ olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi İ , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ . Başı N sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

FAZLA Nedir?


1 . Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade: "Yaşamak için çok zorluk çekiyordu. Fazla olarak hastaydı."- R. N. Güntekin.
2 . Daha çok, aşkın: "Biz ancak Cumhuriyet devrinde elli yıldan fazla bir barış devri geçirmişiz."- B. Felek.
3 . Artmış olan: "Fazla ekmeğiniz var mı?"- .
4 . zarf Gereksiz, yersiz bir biçimde: "Fazla konuşma yeter."- .
5 . zarf Gereğinden, alışılmıştan çok olarak.

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

GÖSTERİCİ Nedir?


1 . Gösteri yapan kimse, gösteri adamı, nümayişçi.
2 . Fotoğraf, film vb.ni bir yüzeye yansıtmaya yarayan araç, projektör.

GÖSTERİŞ Nedir?


1 . Gösterme işi.
2 . Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış, çalım, kurum: "Eski hayat baştan başa bir nümayiş ve gösteriş hayatı idi."- A. Haşim.
3 . Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık: "Bu yapının hiç gösterişi yok."- .
4 . Görkem.

GÖSTERİŞÇİ Nedir?

Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden kimse, nümayişçi.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

NEŞE Nedir?


1 . Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret: "Zaferin bütün neşesi bu ihtiyarda idi."- F. R. Atay.
2 . Hafif sarhoşluk, çakırkeyif olma.

NÜMAYİŞÇİ Nedir?


1 . Bir gösteride yer alan kimse, gösterici.
2 . Gösterişçi: "... nümayişçi neşesi fazla seziliyor."- R. H. Karay.

SEZİ Nedir?

Sezgi.

A M N Y Ç Ü İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Nümayişçi,

7 Harfli Kelimeler

Nümayiş,

5 Harfli Kelimeler

Münşi,

4 Harfli Kelimeler

Amin, Ayin, Ayni, Çini, İçim, İçin, İçiş, İman, İnam, İniş, İnşa, İşçi, Main, Mani, Mayi, Mini, Naşi, Şayi, Yani,

3 Harfli Kelimeler

Ani, Ayn, Çam, Çan, Çay, Çim, Çiş, Çiy, Çüş, İma, İnç, İni, İyi, Maç, Mai, Maş, Nam, Nim, Niş, Şan, Şia, Şii, Yan, Yaş, Yün,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Am, An, Aş, Ay, İç, İm, İn, İş, Mi, Nü, Üç, Ün, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.