NÜKTELİ (TDK)

Nükte ile süslenmiş, nüktesi olan, esprili: "Hazırcevap ve nükteli sözler söylemek şöhretini kazanmış."- A. Ş. Hisar.

Nükteli kelimesi baş harfi N son harfi İ olan bir kelime. Başında N sonunda İ olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi İ . Başı N sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ESPRİ Nedir?


1 . İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte: "İnceliği bu özelliğine de sindiği için esprileri hiçbir zaman harcayıcı olmazdı."- H. Taner.
2 . edebiyat Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, nükte: "Romanın esprisi."- .

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

NÜKTE Nedir?


1 . İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri: "Hoş konuşur, nükteleri kahvelere intikal etmiştir, kıyafeti ve tavrı zariftir."- H. E. Adıvar.
2 . eskimiş Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, espri: "Bu fıkradaki nükteyi anlayamadım."- .

NÜKTELİ Nedir?

Nükte ile süslenmiş, nüktesi olan, esprili: "Hazırcevap ve nükteli sözler söylemek şöhretini kazanmış."- A. Ş. Hisar.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SÖYLEMEK Nedir?


1 . Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak: "Bu konak için de yine senelerden beri aynı şeyi söylerim."- R. N. Güntekin.
2 . Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak: "Hececiler kendilerinden sonra yeni bir edebî neslin yetişmediğini söylüyorlar."- S. F. Abasıyanık.
3 . Yapılmasını istemek: "Biraz sonra nazırın yine beni istediğini söylediler."- F. R. Atay.
4 . (nsz) Türkü, şarkı vb. okumak: "Kanto söyler gibi hareketler ve taklitlerle söylediği şarkılar pek eğlenceli şeylerdi."- R. N. Güntekin.
5 . (nsz) Yazmak, düzmek: "Şiir söylemek."- .
6 . (-e) Haber vermek: "Benim burada nasıl yaşadığımı görenler gidip babama da söylerler."- A. Ş. Hisar.
7 . (-i, -e) Önceden bildirmek, tahmin etmek: "Bir değil iki tane olduğunu size söylemiştim."- R. H. Karay.
8 . (nsz), mecaz Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak: "Ne söyler bu türküler / Ay karanlık gecelerde yüzen gemiler."- N. Cumalı.

ŞÖHRET Nedir?


1 - Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün.
2 - Tanınmış, ünlü kimse.

E K L N T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Nükteli,

6 Harfli Kelimeler

İlkten, Kentli, Lüknet, Netlik, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Etkin, Etlik, Etnik, Kitle, Külte, Kütin, Kütle, Liken, Linet, Lünet, Nikel, Nitel, Nükte, Tekil, Tekin, Tekli, Telin, Tikel, Tünek, Tünel, Ünite,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekti, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlke, İnek, Kent, Kile, Kült, Liet, Link, Nite, Tein, Tike, Ülen, Ülke, Ünik,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Eti, İle, İlk, Kel, Ket, Kil, Kin, Kit, Kül, Küt, Lük, Net, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin, Tül, Tün,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Nü, Te, Ti, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.