NÜKTECİLİK (TDK)

Nükteci olma durumu.

Nüktecilik kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı N sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

NÜKTECİ Nedir?

Nüktedan: "Bu hazırcevap, nükteci ve biraz da tok sözlü Barba ile hemen ahbap olduk."- O. C. Kaygılı.

C E K K L N T Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Nüktecilik,

8 Harfli Kelimeler

Etkinlik,

7 Harfli Kelimeler

Ekinlik, Ektilik, Etkinci, İncelik, İneklik, Kinetik, Nicelik, Nitelik, Nükleik, Nükteci, Nükteli, Tükenik,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ekinci, Ekinti, Etkili, İkitek, İletki, İlinek, İlkeci, İlkten, Kelkit, Kentli, Klinik, Lüknet, Netlik, Teklik, Teknik, Telcik, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Cinli, Ekici, Ekili, Elcik, Etkin, Etlik, Etnik, İleti, İlkin, İncik, İncil, İtlik, Kelik, Kilit, Kinci, Kinik, Kinli, Kitin, Kitle, Külek, Külte, Kütin, Kütle, Liken, Likit, Linet, Lünet, Nicel, Nikel, Nitel, Nükte, Tecil, Tekil, Tekin, Tekli, Telin, Tikel, Tilki, Tünek, Tünel,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Cilt, Ekin, Ekli, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlik, İlke, İnce, İnci, İnek, İnik, İnti, İtki, Kent, Kile, Klik, Kült, Künk, Lice, Liet, Link, Neci, Nice, Nite, Tein, Tike, Ülen, Ülke,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cin, Ekü, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kek, Kel, Ket, Kik, Kil, Kin, Kit, Kül, Küt, Lük, Net, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin, Tül, Tün,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Nü, Te, Ti, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.