NÜFUSBİLİMSEL (TDK)

Nüfusbilimle ilgili, °demografik.

Nüfusbilimsel kelimesi baş harfi N son harfi L olan bir kelime. Başında N sonunda L olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi F , dördüncü harfi U , beşinci harfi S , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi S , onikinci harfi E , onüçüncü harfi L . Başı N sonu L olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

NÜFUS Nedir?


1 . Kişi: "Burada beş nüfus var."- .
2 . Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon: "Nüfus sayımı. Nüfusu çoğalmak."- .
3 . Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü: "Tarım nüfusu. Gecekondu nüfusu."- .

NÜFUSBİLİM Nedir?

İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, °demografi.

B E F L L M N S S U Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bilimsel,

7 Harfli Kelimeler

Besinli, Bilinme, Binilme, Minibüs, Müellif, Müessif, Silinme, Silsile, Süblime,

6 Harfli Kelimeler

Besili, Bismil, Enfüsi, Fiilen, İnilme, İnmeli, Liseli, Mineli, Muinli, Muslin, Müflis, Nimbus, Süline,

5 Harfli Kelimeler

Belli, Benli, Besin, Besni, Bilim, Bilme, Binme, Efsun, Efsus, Elifi, Filsi, Filum, Füsun, İblis, İslim, İsmen, Lemis, Lifli, Lümen, Mebni, Mebus, Meful, Melul, Melun, Menfi, Menus, Mesul, Milel, Milis, Milli, Milli, Misel, Misil, Misis, Munis, Nefis, Nemli, Nesil, Nesim, Nüfus,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Bile, Bili, Bini, Blum, Buse, Büfe, Elif, Elim, Elli, Emin, Enli, Esim, Esin, Fiil, File, Film, Fule, Füme, İbis, İbne, İlim, İlle, İlme, İnme, İsim, İsli, Lenf, Lens, Lime, Lise, Lüle, Meni, Menü, Mine, Mini, Muin, Nebi,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bin, Bul, Bun, Fel, Fen, Fes, Fil, Fin, Flu, Ful, İle, İni, Leb, Lef, Lif, Lim, Men, Mil, Mis, Nem, Nim, Sel, Sem, Sen, Ses, Sif, Sim, Sin, Sis, Süs,

2 Harfli Kelimeler

Be, Bu, El, Em, En, Es, Fe, İl, İm, İn, İs, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Se, Si, Su, Uf, Un, Us, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.