NÜFUSBİLİMCİ (TDK)

Nüfusbilimle uğraşan kimse, °demograf.

Nüfusbilimci kelimesi baş harfi N son harfi İ olan bir kelime. Başında N sonunda İ olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi F , dördüncü harfi U , beşinci harfi S , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ . Başı N sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

NÜFUS Nedir?


1 . Kişi: "Burada beş nüfus var."- .
2 . Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon: "Nüfus sayımı. Nüfusu çoğalmak."- .
3 . Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü: "Tarım nüfusu. Gecekondu nüfusu."- .

NÜFUSBİLİM Nedir?

İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, °demografi.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

B C F L M N S U Ü İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bilimci, Minibüs,

6 Harfli Kelimeler

Bilici, Binici, Bismil, Blucin, Filmci, İsimli, Muinli, Muslin, Müflis, Nimbus, Silici,

5 Harfli Kelimeler

Bilim, Cibin, Cinli, Cisim, Cülus, Fiili, Filsi, Filum, Füsun, İblis, İncil, İslim, Milis, Misil, Munis, Nüfus, Sicil, Sicim, Sifin, Süfli,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Bini, Blum, Cins, Fiil, Film, İbis, İlim, İnci, İsim, İsli, Mini, Muin, Sili, Sini, Suni, Sülf,

3 Harfli Kelimeler

Bin, Bul, Bun, Cif, Cim, Cin, Fil, Fin, Flu, Ful, İni, Lif, Lim, Mil, Mis, Nim, Sif, Sim, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Bu, İl, İm, İn, İs, Mi, Nü, Si, Su, Uf, Un, Us, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.