NÖTRLEŞTİRMEK (TDK)

Nötr duruma gelmesini sağlamak.

Nötrleştirmek kelimesi baş harfi N son harfi K olan bir kelime. Başında N sonunda K olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı N sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

NÖTR Nedir?


1 . Etkisiz.
2 . fizik Elektriğe karşı hiçbir tepkisi olmayan, yansız.
3 . kimya Yansız.
4 . mecaz Tarafsız, yansız.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

E E K L M N R R T T Ö İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Nötrleştirmek,

12 Harfli Kelimeler

Nötrleştirme,

11 Harfli Kelimeler

Körleştirme,

10 Harfli Kelimeler

Nötrleşmek,

9 Harfli Kelimeler

Nötrlemek, Nötrleşme, Önerilmek, Termitler, Titreşmek,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eştirmek, Ettirmek, İnletmek, İşlenmek, İşletmek, İşletmen, İtlenmek, İtleşmek, Kertilme, Kirlenme, Kirletme, Köreltme, Körleniş, Körlenme, Körleşme, Körletiş, Körletme, Metrelik, Nötrleme, Önerilme, Örneklem, Şeritler, Titremek, Titreşme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenti, Ekşitme, Ektirme, Erinmek, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlenik, Eştirme, Ettirme, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İşetmek, İşlemek, İşlenme, İşletme, İtlenme, İtleşme, Kemerli, Kenetli, Kişneme, Kölemen, Köreliş, Körelme, Menşeli, Mertlik, Meşelik, Metelik, Metilen, Önermek, Önlemek, Örenlik, Örkleme, Örtenek, Şekerim, Şekerli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşime, Elenti, Emekli, Enişte, Erimek, Erinme, Erişme, Erişte, Eriten, Eritme, Ermeni, Eşilme, Eşinme, Etiket, Etilen, Etkime, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İşemek, İşetme, İşleme, İtenek, Kelime, Kement, Kenter, Kentet, Kentli, Kerime, Kermen, Kertme, Kirmen, Köreşe, Köşeli, Kreten, Kriter, Lektör, Leşker,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Elmek, Emlik, Enlem, Enöte, Entel, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Ermiş, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, İlmek, İmlek, İmren, İnmek, İrkme, İşeme, İşlek, İşlem, İşret, İtmek, Kelem, Keler, Keleş, Kemer,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Kör, Leş, Lim, Lir, Lök, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Öke, Örk, Öte, Ret, Şek, Şem, Şen, Şer, Şet, Tek,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Ön, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.