NÖBETÇİ (TDK)

Nöbet bekleyen, nöbet sırası kendisinde olan kimse: "Nöbetçi doktor orada, odasında idi."- Ö. Seyfettin.

Nöbetçi kelimesi baş harfi N son harfi İ olan bir kelime. Başında N sonunda İ olan kelimenin birinci harfi N , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi B , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi Ç , yedinci harfi İ . Başı N sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOKTOR Nedir?


1 . Hekim.
2 . Bir fakülteyi veya bir yüksekokulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yükseköğrenim basamağına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir eserle gösterenlere verilen akademik unvan.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

NÖBET Nedir?


1 - Sıra, keşik.
2 - Sıra ile yapılan görev, keşik.
3 - Hastalık nedeniyle titreme, yüksek ateş.
4 - Vakit vakit ortaya çıkan aynı türden fizyolojik bozuklukların tümü.
5 - Kez, defa.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

B E N T Ç Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Nöbetçi,

5 Harfli Kelimeler

Çetin, Çiten, İçten, Nöbet,

4 Harfli Kelimeler

Bent, Beti, Çine, Etçi, İbne, İneç, İtçe, Nebi, Nite, Tein,

3 Harfli Kelimeler

Ben, Bet, Bin, Bit, Bön, Çit, Eti, İnç, Net, Öte, Ten, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, En, Et, İç, İn, İt, Ne, Öç, Ön, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.