MUZİPLİK (TDK)

Takılganlık, yaramazlık: "Mektepte böyle değildir ... sörlerin katmerli taassuplarını her gün şahlandıracak muziplikler bulurdu."- A. Gündüz.

Muziplik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi P , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı M sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖYLE Nedir?


1 . Bunun gibi, buna benzer: "Ah Şaban'ın böyle bir çocuğu, böyle bir karısı olsaydı!"- H. E. Adıvar.
2 . zarf Bu yolda, bu biçimde, hakeza: "Böyle acıklı şeyleri ne diye yazıyorum bilmem ki?"- A. Gündüz.
3 . zarf Bu derece: "Böyle bir sevmek görülmemiştir."- A. İlhan.
4 . zarf İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz: "Maşallah, dedi, nereden teşrif böyle?"- P. Safa.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

KATMERLİ Nedir?


1 . Katmeri olan, kat kat olan: "Katmerli çiçek."- .
2 . Çok fazla olan, aşırı: "Hem vuruyor hem de suratına birbirinden ağır, birbirinden katmerli küfürler savuruyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MUZİP Nedir?

Şaka etmekten hoşlanan, takılgan: "Hiç de yaramaz ve muzip bir çocuk olamamakla beraber ona kötü oyunlar oynamaktan çekinmemişimdir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MUZİPLİK Nedir?

Takılganlık, yaramazlık: "Mektepte böyle değildir ... sörlerin katmerli taassuplarını her gün şahlandıracak muziplikler bulurdu."- A. Gündüz.

TAASSUP Nedir?

Bağnazlık.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TAKILGAN Nedir?

İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip.

TAKILGANLIK Nedir?

Takılgan olma durumu, muziplik.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAMA Nedir?

Yaramak işi.

YARAMAZ Nedir?


1 . Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan.
2 . Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı: "Annesine bakabilmek için akşama kadar elliye yakın yaramazın kahrını çekiyordu."- R. N. Güntekin.
3 . Çapkın.

YARAMAZLIK Nedir?


1 . Yaramaz olma durumu veya yaramazca davranış.
2 . Çapkınlık.
3 . halk ağzında Kötü, uygunsuz durum veya haber.

K L M P U Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Muziplik,

5 Harfli Kelimeler

İklim, İlmik, İmlik, İplik, Kilim, Kiliz, Muzip,

4 Harfli Kelimeler

İkiz, İlik, İlim, Kimi, Klip, Kulp, Pili,

3 Harfli Kelimeler

İki, İlk, Kil, Kim, Kip, Kul, Kum, Kup, Kuz, Lim, Lup, Mil, Muz, Pik, Pil, Pim, Pul, Zil, Zum,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, İp, İz, Ki, Mi, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.