MUZİPLEŞMEK (TDK)

Takılgan davranışta bulunmak.

Muzipleşmek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi P , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BULUNMAK Nedir?


1 . Bulma işine konu olmak: "Yerde para bulundu."- .
2 . (-de) Herhangi bir durumda olmak: "Hayırlı bir işe yardımda bulunmuş oluyorsunuz."- R. H. Karay.
3 . (-de) Bir yerde olmak: "İçinde bulunduğumuz tarihte Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştu."- Atatürk.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

TAKILGAN Nedir?

İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip.

E E K L M M P U Z İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Muzipleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Muzipleşme,

8 Harfli Kelimeler

Pekmezli,

7 Harfli Kelimeler

Emilmek, Emişmek, Eşilmek, Ezilmek, İmlemek, İplemek, İşlemek, İzlemek, Meşelik, Mezelik, Pekişme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşime, Emekli, Emilme, Emişme, Eşilme, Ezilme, İmleme, İşemek, İşleme, İzleme, Kelime, Melike, Memeli, Memluk, Meşime, Muzlim, Pekmez, Pişmek, Şlempe,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Elmek, Elzem, Emlik, Emmek, Emzik, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Ezmek, İlmek, İmlek, İşeme, İşlek, İşlem, İzlek, İzlem, Kelem, Kelep, Keleş, Kepez, Kepme, Klişe, Kuple, Melek, Meleş, Melez, Melik, Memul, Meşum, Mukim, Muzip, Peşli, Pişek, Pişme, Şekel, Şekil, Şelek, Şilem,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekip, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emiş, Emme, Emmi, Epik, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Ezel, Ezik, Ezme, İlke, İlme, İpek, Kele, Keme, Kile, Kipe, Klip, Kule, Kulp, Kuşe, Leke, Lime, Meke, Meme, Meşe, Meşk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Epe, İle, İlk, Kel, Kem, Kep, Keş, Kez, Kil, Kim, Kip, Kul, Kum, Kup, Kuş, Kuz, Lep, Leş, Lim, Lup, Mil, Mim, Mum, Muş, Muz, Pek, Peş, Pik, Pil, Pim, Pul, Şek, Şem, Şip, Zem, Zil, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Eş, İl, İm, İp, İş, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Pe, Şe, Şu, Uz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.