MUZAHİR (TDK)

Destekleyen, yardım eden, arka çıkan.

Muzahir kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi H , altıncı harfi İ , yedinci harfi R . Başı M sonu R olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

DESTE Nedir?


1 . Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam: "Destenin en itibarlı kâğıtları, bilindiği gibi beyler yani aslar oluyor."- H. Taner.
2 . Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri, kabza.
3 . matematik Aynı cinsten onluk bir küme.
4 . spor Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri.

DESTEK Nedir?


1 . Bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz dayak, payanda.
2 . Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, bindi, hamil: "Şamdan, sehpa, sacayak birer destektir."- .
3 . ekonomi Kredi işlemlerinde her an sarf edilebilecek kredi.
4 . askerlik Bir birlik için sağlanan yardım veya koruma.
5 . fizik Bir vektörü taşıyan sonsuz doğru.
6 . mecaz Maddi ve manevi yardımcı, dayanak: "Kızardı, söylenirdi ama gene de tek desteği oydu hayatta."- O. Hançerlioğlu.

YARDIM Nedir?


1 . Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet: "Bu, bir ricada bulunacak, bir yardım isteyecek sandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri.
3 . Etki: "Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu."- N. Cumalı.
4 . Bağış, iane.

A H M R U Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Mahzur,

5 Harfli Kelimeler

Armuz, Hamur, Harim, Humar, Hurma, İhram, İhraz, İhzar, İzhar, Mahir, Mahur, Mariz, Maruz, Mazur, Mirza, Mizah, Rahim, Zahir, Zamir,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Ahiz, Amir, Aruz, Arzu, Azim, Haiz, Hami, Hiza, Huri, İham, İmar, İmha, İmza, İzah, İzam, Mazi, Mihr, Mira, Miza, Rami, Ruam, Ruhi, Rumi, Umar, Uzam, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ahu, Ari, Arz, Ham, Har, Haz, İma, Mai, Mir, Muz, Ram, Ruh, Rum, Ruz, Zam, Zar, Zir, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, Ar, Az, Ha, Hu, İm, İz, Mi, Ra, Ur, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.