MUZAFFER (TDK)

Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu: "Boş sokakta bir dakika evvelki mutena alayın hayalini heyecanlı ve muzaffer gözlerle takip ediyorlardı."- H. E. Adıvar.

Muzaffer kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi F , altıncı harfi F , yedinci harfi E , sekizinci harfi R . Başı M sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAY Nedir?


1 . Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk: "Düğün alayı. Fener alayı."- .
2 . Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej.
3 . askerlik Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu: "Topçu alayı."- .

DAKİKA Nedir?


1 . Bir saatlik zamanın altmışta biri: "On dakika bir mecliste insanların susması korkunç bir şeydir."- S. F. Abasıyanık.
2 . An, zaman: "Bundan sonra sizi her dakika arayacağım."- C. Uçuk.
3 . matematik Bir derecenin altmışta biri.

EVVELKİ Nedir?


1 . Önce olan, önceki: "Feyziye'nin en parlak devri hürriyetten evvelki devre tesadüf eder."- R. H. Karay.
2 . İki önceki: "Evvelki günkü at hadisesinden hiçbirine bahsetmemişti."- H. Taner.

HAYA Nedir?

Erbezi torbası, yumurta, °testis.

HAYA Nedir?

Ut, utanç, utanma, sıkılma.

HAYAL Nedir?


1 - Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya.
2 - Bir kimse ya da bir şeyin bellekte kalan görüntüsü.
3 - Gerçeklikten uzak tasarı.
4 - Görüntü.
5 - Belli belirsiz görülen şey, gölge.
6 - Imge.
7 - Aydınlatılan bir perde arkasında deri ya da kartondan yapılmış, hareket edebilen resimlere verilen ad ve bu resimlerle oynatılan oyun.

HAYALİ Nedir?


1 - Hayal niteliğinde ya da hayal ürünü olan, düşsel, imgesel.
2 - Gerçek olmayan.
3 - Karagöz oynatan kimse, hayalci, karagözcü.

HEYECANLI Nedir?


1 . Çabuk, kolay heyecanlanan (kimse), müteheyyiç.
2 . Heyecan veren.
3 . Heyecanla yapılan: "Politikacıların gürültülü, heyecanlı tartışmalarından nefret ederdi."- H. Taner.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

MUTENA Nedir?


1 . Özenilmiş, özenle yapılmış: "En mutena çiçek muhakkak ki menekşedir."- R. H. Karay.
2 . Seçkin, önemli: "Bir dakika evvelki mutena alayın hayalini heyecanlı ... gözlerle takip ediyorlardı."- H. E. Adıvar.

MUZAFFER Nedir?

Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu: "Boş sokakta bir dakika evvelki mutena alayın hayalini heyecanlı ve muzaffer gözlerle takip ediyorlardı."- H. E. Adıvar.

SOKAK Nedir?

İl, ilçe vb. yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol: "Biraz sonra şehrin bütün sokaklarında süvariler dörtnala koşmaya başladılar."- Ö. Seyfettin.

TAKİP Nedir?


1 . Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme: "Hazım Aslan'ı, bir polis hafiyesi gibi günlerce takipten sonra bulmaya muvaffak oldum."- H. E. Adıvar.
2 . Ardınca gitme veya gelme: "Çocuk, babasının kendisini takibinden memnun olmadı."- .
3 . Kovuşturma, kovuşturulma: "Savcılık, basın suçlarının takibinden sorumludur."- .
4 . mecaz İzinden gitme, uyma, izleme: "Atatürk'ün düşüncelerini takip, gençliğin başlıca amacıdır."- .
5 . askerlik Geri çekilmekte olan düşmanı yok etmek için yapılan hareket.

UTKU Nedir?

Yengi.

UTKULU Nedir?

Muzaffer.

ÜSTÜNLÜK Nedir?

Üstün olma durumu, faikiyet, rüçhan, avantaj: "Bunlar kendilerini kıskançlık gibi, üstünlük gibi gençlik hislerine kaptıran hanımlardı."- A. Ş. Hisar.

ZAFER Nedir?


1 . Savaşta kazanılan başarı: "Al bir kalpak giymişti al / Al bir ata binmişti al / Zafer ırak mı dedim / Aha diyordu."- F. H. Dağlarca.
2 . Yengi.
3 . Bir yarışma veya uğraşıda çaba harcayarak elde edilen başarı.

A E F F M R U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Muzaffer,

6 Harfli Kelimeler

Mazruf, Mezura,

5 Harfli Kelimeler

Armuz, Emraz, Ferma, Maruf, Maruz, Mazur, Mezar, Mezra, Mezru, Muare, Zafer,

4 Harfli Kelimeler

Aruz, Arzu, Fare, Farz, Ferz, Feza, Fuar, Mera, Muaf, Ruam, Umar, Umre, Uzam, Zarf,

3 Harfli Kelimeler

Arz, Eza, Far, Faz, Fer, Muz, Raf, Ram, Ruf, Rum, Ruz, Zam, Zar, Zem, Zer, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Af, Am, Ar, Az, Em, Er, Fa, Fe, Me, Ra, Re, Uf, Ur, Uz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.