MUZIRLIK (TDK)


1 . Zararlı olma, zararlı iş veya davranışlarda bulunma durumu.
2 . Zarar verici yaramazlık: "Öne geçme derdiyle muzırlıklar icat ederdi."- R. Erduran.

Muzırlık kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı M sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

GEÇME Nedir?


1 . Geçmek işi, mürur.
2 . Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça.
3 . sıfat Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan: "Geçme çerçeve."- .

İCAT Nedir?


1 . Buluş.
2 . Gerçekmiş gibi gösterme çabası.

MUZIR Nedir?


1 - Zararlı, zararı dokunan: Muzır yayın yasası .
2 - (Çocuk için) Yaramaz, her şeyi bozan, karıştıran.

MUZIRLIK Nedir?


1 . Zararlı olma, zararlı iş veya davranışlarda bulunma durumu.
2 . Zarar verici yaramazlık: "Öne geçme derdiyle muzırlıklar icat ederdi."- R. Erduran.

VERİCİ Nedir?


1 . Veren, verme yanlısı kimse: "Cahilden kral olur ama tarihe vesika verici olmaz."- A. Gündüz.
2 . Çıkar gözetmeksizin her türlü yardımı yapan, esirgemeyen kimse.
3 . fizik Elektromanyetik dalgalar yardımıyla işaret, ses ve görüntü iletmeye yarayan cihazların genel adı: "Anten olursa verici istasyonları da kurulabilir."- F. R. Atay.
4 . tıp (***) Başkasına aktarılmak üzere kan, doku veya organ veren kimse, donör.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAMA Nedir?

Yaramak işi.

YARAMAZ Nedir?


1 . Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan.
2 . Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı: "Annesine bakabilmek için akşama kadar elliye yakın yaramazın kahrını çekiyordu."- R. N. Güntekin.
3 . Çapkın.

YARAMAZLIK Nedir?


1 . Yaramaz olma durumu veya yaramazca davranış.
2 . Çapkınlık.
3 . halk ağzında Kötü, uygunsuz durum veya haber.

ZARAR Nedir?

Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat: "Aldığı günlerde iyi para getiren oteli zararla kapatmaya başlamışlar."- M. Ş. Esendal.

ZARARLI Nedir?

Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

I I K L M R U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Muzırlık,

6 Harfli Kelimeler

Kırmız,

5 Harfli Kelimeler

Kılır, Kımıl, Kımız, Kırım, Kızıl, Lıkır, Muzır, Rızık,

4 Harfli Kelimeler

Ilık, Ilım,

3 Harfli Kelimeler

Irk, Irz, Kıl, Kır, Kız, Kul, Kum, Kur, Kuz, Muz, Rum, Ruz, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Ur, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.