MUVAFFAKIYETSİZ (TDK)

Başarısız.

Muvaffakıyetsiz kelimesi baş harfi M son harfi Z olan bir kelime. Başında M sonunda Z olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi F , altıncı harfi F , yedinci harfi A , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Y , onbirinci harfi E , onikinci harfi T , onüçüncü harfi S , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi Z . Başı M sonu Z olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞARI Nedir?

Başarmak eylemi ya da başarılan iş, °muvaffakiyet.

BAŞARISIZ Nedir?


1 . Başarı göstermeyen, muvaffakiyetsiz: "Başarısız bir öğrenci."- .
2 . Başarılamayan, muvaffakiyetsiz.
3 . zarf Başarı göstermeyerek.

A A E F F I K M S T U V Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Muvaffakiyet,

10 Harfli Kelimeler

Kıyafetsiz,

9 Harfli Kelimeler

Kıymetsiz,

8 Harfli Kelimeler

Akuzatif, Kavafiye, Kavmiyat, Kavmiyet, Muafiyet, Muvaffak, Sevkiyat, Sıvatmak, Zikıymet,

7 Harfli Kelimeler

Atavizm, Avutmak, Ayaksız, Azıtmak, Fıskiye, Kafasız, Kaffesi, Kamasız, Kamutay, Kasavet, Kayıtma, Kazıtma, Kıyafet, Kıyamet, Kifayet, Kiyaset, Kumasız, Kutsama, Mastika, Mayasız, Mevzuat, Mukaffa, Mukteza, Muktezi, Musaffa, Muvafık, Safiyet, Sakamet, Sıvamak, Sıvatma, Siyakat, Takviye, Tasfiye, Tavsiye, Tevafuk, Uyaksız, Uzatmak, Uzviyet, Vakfiye, Vasiyet,

6 Harfli Kelimeler

Afiyet, Akamet, Akıtma, Akyazı, Asetik, Atavik, Ateizm, Avukat, Avutma, Ayaksı, Ayıkma, Azamet, Azıtma, Azimet, Fiyaka, İkamet, İsteka, İzafet, Kafiye, Kasvet, Kavait, Kazevi, Kazıma, Kaziye, Kısmet, Kıyasi, Kıymet, Kızevi, Mafevk, Maiyet, Maksat, Maksut, Meskut, Mevkuf, Mevkut, Mevsuf, Mevsuk, Mikyas, Misket, Misvak,

5 Harfli Kelimeler

Afaki, Afazi, Afife, Akait, Akemi, Akmaz, Aksam, Aktif, Akvam, Askat, Asmak, Astım, Astik, Atmak, Atmık, Avize, Ayevi, Aymak, Aymaz, Aysız, Ayvaz, Azami, Azmak, Azvay, Eksiz, Emtia, Emzik, Eskiz, Etsiz, Evkaf, Evsaf, Evsiz, Eytam, Fakat, Faset, Fasık, Fasit, Faska, Fatsa, Fesat,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afat, Afet, Afif, Afis, Akım, Akim, Akis, Akit, Akma, Akse, Aksi, Aksu, Akut, Akva, Amfi, Amit, Amut, Asık, Asım, Asit, Askı, Asma, Asya, Atak, Atıf, Atık, Atım, Atik, Atkı, Atma, Avam, Avaz, Ayak, Ayaz, Ayet, Ayık, Ayıt, Ayma, Ayva,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Aka, Akı, Aks, Ama, Asa, Ası, Asi, Ask, Ast, Ata, Ate, Ati, Aut, Aya, Ayı, Aza, Azı, Eti, Eza, Fak, Fas, Fay, Faz, Fek, Fes, Fit, Fut, İfa, İka, İma, İsa, İta, İye, Kam, Kas, Kat, Kav,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Am, As, At, Av, Ay, Az, Ek, Em, Es, Et, Ev, Ey, Fa, Fe, İm, İs, İt, İz, Ke, Ki, Me, Mi, Se, Si, Su, Ta, Te, Ti, Tu, Uf, Us, Ut, Uz, Ve, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.