MUTERİZ (TDK)


1 . Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı.
2 . hukuk İtiraz eden (kimse).

Muteriz kelimesi baş harfi M son harfi Z olan bir kelime. Başında M sonunda Z olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z . Başı M sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

HUKUK Nedir?


1 - Haklar, insan varlığına temel oluşturan hak ve adalet kavramı.
2 - İnsan ve yurttaşlık haklarını kuram ve uygulama açısından uygulayan bilim.
3 - Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü, tüze.
4 - Yasaların cezayla ilgili olmayıp alacak verecek gibi davaları ilgilendiren bölümü.
5 - Haklar.
6 - Ahbaplık, dostluk.

İTİRAZ Nedir?


1 . Bir düşünce veya kararı benimsemeyerek karşı çıkma: "Oyuncuların itirazına rağmen bir üçüncü olarak katılıyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Söylenecek söz, karşı söyleme: "Onun verdiği emre itirazı hiçbirimiz aklımızdan geçirmiyoruz."- R. N. Güntekin.

İTİRAZCI Nedir?

Her şeye karşı çıkan, muteriz.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

E M R T U Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Muteriz,

6 Harfli Kelimeler

Turizm,

5 Harfli Kelimeler

Mezru, Remiz, Teizm, Temiz, Terim, Terzi,

4 Harfli Kelimeler

Emir, Erim, İtme, Meri, Mert, Muit, Murt, Muti, Remi, Rize, Rumi, Tire, Umre,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Met, Mir, Mit, Mut, Muz, Ret, Rum, Ruz, Tem, Ter, Tez, Tim, Tiz, Tur, Tuz, Zem, Zer, Zir, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Em, Er, Et, İm, İt, İz, Me, Mi, Re, Te, Ti, Tu, Ur, Ut, Uz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.