MUTEKİT (TDK)

Bir şeye inanan, itikat eden, inançlı, inanlı, imanlı, mümin, dindar.

Mutekit kelimesi baş harfi M son harfi T olan bir kelime. Başında M sonunda T olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi İ , yedinci harfi T . Başı M sonu T olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİNDAR Nedir?

Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin.

İMAN Nedir?


1 . İnanç.
2 . mecaz Güçlü inanç, inan: "Kalpleri vatan aşkı ve imanı ile doluydu."- H. C. Yalçın.

İMANLI Nedir?


1 . İmanı olan, inançlı, mutekit.
2 . mecaz İnsaflı, vicdanlı.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

İNANÇ Nedir?


1 . Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma: "Otuz yıl boyu, Türk tiyatrosunun, Türk oyunları ile kalkınacağına inancını bir gün yitirmedi."- H. Taner.
2 . Birine duyulan güven, inanma duygusu.
3 . İnanılan şey, görüş, öğreti: "Kendi getirdikleri inançtan başka her şeye kapalıdır zevkleri."- N. Ataç.
4 . din b. (***) Tanrı'ya, bir dine inanma, akide, iman, itikat: "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir."- Anayasa.

İNANÇLI Nedir?

İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit: "Paşa, sağlam inançlı bir Müslümandı."- Y. Z. Ortaç.

İNANLI Nedir?

İnanı olan, bir şeye bütün varlığıyla inanmış bulunan, imanlı, mümin, mutekit.

İTİKAT Nedir?


1 . İnanma, inan.
2 . İnanç: "Şüphe, fena bir kurt gibi ruhunu kemirmeye, masum itikadını yavaş yavaş yıkmaya başlamıştı."- R. N. Güntekin.

MÜMİN Nedir?


1 . İnanan, inançlı, imanlı, mutekit.
2 . isim Müslüman: "Koca Mustafapaşa ücra ve fakir İstanbul / Ta Fetih'ten beri mümin, mütevekkil, yoksul."- Y. K. Beyatlı.

E K M T T U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Mutekit,

5 Harfli Kelimeler

İtmek, Ketum, Mutki, Tekit, Tetik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekti, Emik, Etik, Etki, İtme, Muit, Muti, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Kem, Ket, Kim, Kit, Kum, Kut, Met, Mit, Mut, Tek, Tem, Tik, Tim, Tut,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Et, İm, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Te, Ti, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.