MUTEDİL (TDK)


1 . Ilımlı: "O, tarafsızlığın mutedil duygularından ziyade taraftarlığın şiddetli hırslarından zevk alırdı."- A. Ş. Hisar.
2 . coğrafya Ilıman.

Mutedil kelimesi baş harfi M son harfi L olan bir kelime. Başında M sonunda L olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi D , altıncı harfi İ , yedinci harfi L . Başı M sonu L olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

COĞRAFYA Nedir?


1 . Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim.
2 . Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü: "Süratli otomobiller artık şehrin coğrafyasını da hüviyetini de değiştirdi."- A. Ş. Hisar.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

HIRS Nedir?


1 . Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku: "Para hırsı. Şöhret hırsı."- .
2 . Öfke, kızgınlık: "Hırsımdan bazılarına tablomu bedava verdim, alın, götürün diye bağırdım."- H. C. Yalçın.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

ILIM Nedir?

İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, °itidal.

ILIMAN Nedir?

Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer, iklim), mutedil: "Ilıman bölge."- .

ILIMLI Nedir?


1 . Düşünce, iş vb.nde aşırıya kaçmayan, ölçülü, mutedil, itidalli: "Eski ılımlı sesiyle hikâyesini bitiriverdi."- H. E. Adıvar.
2 . Siyasette aşırı görüşler arasında ortalama bir görüşü savunan.

MUTEDİL Nedir?


1 . Ilımlı: "O, tarafsızlığın mutedil duygularından ziyade taraftarlığın şiddetli hırslarından zevk alırdı."- A. Ş. Hisar.
2 . coğrafya Ilıman.

ŞİDDETLİ Nedir?


1 . Etkisi çok olan, zorlu: "Bir aralık rahmetli babam şiddetli bir romatizmaya tutulmuştu."- F. R. Atay.
2 . Hızlı: "Şiddetli yağmurun damlaları camı dövüyordu."- R. Enis.
3 . Aşırı: "Şiddetli geçimsizlik."- .

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

TARAFSIZ Nedir?

Yansız: "Silahsızdık, vasıtasızdık, tarafsızdık fakat sırf ümitli idik."- R. E. Ünaydın.

TARAFTAR Nedir?


1 . Yandaş: "Siz işin olmaması taraftarısınız."- A. Gündüz.
2 . spor Sporcunun veya sporcuların temsil ettikleri renklere, kulübe veya bayrağa bağlı kimse: "Taraftara aklını peynir ekmekle yediren çılgın ve ilkel spor basını bu örnek karşısında kına yakabilir."- T. Dursun K.

ZİYADE Nedir?


1 . Çok, daha çok, daha fazla: "Tevkifhane müdürü de bizden ziyade onlarla ahbaplık etti."- F. R. Atay.
2 . eskimiş Çoğalma, artma.

D E L M T U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Mutedil,

5 Harfli Kelimeler

Demli, Dilme, Ditme, Metil, Mudil,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Edim, Elim, Elit, Elti, Etil, Etli, İlme, İtme, Liet, Lime, Luti, Mide, Mudi, Muit, Muti, Umde,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Dul, Dut, Edi, Eti, İde, İle, Lim, Met, Mil, Mit, Mut, Tel, Tem, Tim, Tul, Udi,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, Et, İl, İm, İt, Le, Me, Mi, Te, Ti, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.