MUTASARRIFLIK (TDK)


1 . Mutasarrıfın görev ve makamı: "On sekiz sene kaymakamlık ve mutasarrıflık ettim."- Ö. Seyfettin.
2 . tarih Sancak.

Mutasarrıflık kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi F , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı M sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

KAYMAKAMLIK Nedir?


1 . Kaymakam olma durumu.
2 . Kaymakamın görevi.
3 . Kaymakamın makamı ve bu makama bağlı resmî dairelerin bütünü.
4 . İlçe, kaza.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

MUTASARRIF Nedir?


1 . Kendinde kullanım hakkı olan, elinde bulunduran: "Dalyan sahibi tıpkı bir tarlada olduğu gibi denizin o kısmına da hakani senet ile mutasarrıf."- S. M. Alus.
2 . isim, tarih Sancak beyi.

MUTASARRIFLIK Nedir?


1 . Mutasarrıfın görev ve makamı: "On sekiz sene kaymakamlık ve mutasarrıflık ettim."- Ö. Seyfettin.
2 . tarih Sancak.

SANCAK Nedir?


1 . Bayrak, liva.
2 . askerlik Çoğunlukla askerî birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak.
3 . denizcilik Gemilerin sağ yanı.
4 . tarih Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık.

SEKİZ Nedir?


1 . Yediden sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 8, VIII rakamlarının adı.
3 . sıfat Yediden bir artık.

SENE Nedir?

Yıl: "Önde zeytin ağaçları arkasında yâr / Sene 194
6 / Mevsim sonbahar"- B. R. Eyuboğlu.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

A A F I I K L M R R S T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Mutasarrıflık,

10 Harfli Kelimeler

Artırılmak, Astırılmak, Fıstıklama, Kurtarılma, Mutasarrıf, Sarımtırak, Sıfırlamak,

9 Harfli Kelimeler

Arıtılmak, Artırılma, Artırmalı, Astırılma, Fırlatmak, Fıslatmak, Kısıtlama, Muasırlık, Sarraflık, Sıfırlama, Sırıklama, Sırtarmak, Sırtıkara, Sırtlamak, Tasarımlı,

8 Harfli Kelimeler

Akıtmalı, Aksırtma, Alkarısı, Arıtılma, Artırmak, Astarlık, Astırmak, Faturalı, Fıkramsı, Fırlamak, Fırlatma, Fıslamak, Fıslatma, Isırtmak, Islatmak, Kastarlı, Kırtlama, Kısaltım, Kısaltma, Kıstırma, Kuramsal, Kurtarım, Kurtarma, Maksatlı, Masraflı, Rastıklı, Sarılmak, Sarkıtma, Satılmak, Satımlık, Sıkılama, Sıktırma, Sırıtmak, Sırlamak, Sırtarma, Sırtlama, Sıtmalık, Sulatmak, Tarımsal, Tarlamsı,

7 Harfli Kelimeler

Aksırma, Aktarım, Arıtmak, Artımlı, Artırım, Artırma, Asılmak, Asırlık, Asmalık, Astarlı, Astımlı, Astırma, Atılmak, Atımlık, Farımak, Fıkrama, Fırkata, Fırlama, Fıslama, Ilıtmak, Isırmak, Isırtma, Isıtmak, Iskarta, Islamak, Islatma, Israrla, Israrlı, Istırar, Kalıtım, Kamusal, Karaltı, Karamsı, Kararlı, Karartı, Karılma, Kasılma, Kasıtlı, Katılım, Katılma,

6 Harfli Kelimeler

Akarsu, Akıtma, Amalık, Araklı, Aralık, Arılar, Arılık, Arıtım, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Asfalt, Asılma, Asıltı, Askılı, Asmalı, Atalık, Atılım, Atılma, Atkılı, Farıma, Farklı, Fasıla, Fatura, Fırlak, Fırsat, Fıstık, Fraklı, Fukara, Iklama, Ilımak, Ilıtma, Iraklı, Iramak, Irksal, Isırma, Isıtma, Islama, Istıfa,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Aksam, Aktar, Alarm, Alkım, Almak, Almus, Altık, Arkıt, Armut, Artık, Artım, Artma, Asılı, Askat, Asklı, Aslık, Asmak, Astar, Astım, Atılı, Atlas, Atmak, Atmık, Fakat, Fasık, Fasıl, Faska, Faslı, Fatsa, Fıkra, Fırka, Fıtık, Flama, Fular, Ilıma, Iltar, Irama, Irmak, Iskat,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Afat, Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Aksu, Akur, Akut, Alfa, Alık, Alım, Alma, Altı, Amal, Amut, Araf, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arsa, Artı, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Asla, Asma, Atak, Atıf, Atık, Atıl, Atım,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Aka, Akı, Aks, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Art, Asa, Ası, Ask, Ast, Ata, Aut, Fak, Fal, Far, Fas, Fır, Flu, Ful, Fut, Ira, Irk, Isı, Kal, Kam, Kar, Kas, Kat, Kıl, Kır, Kıt, Kul, Kum, Kur, Kut,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, Ar, As, At, Fa, La, Ra, Su, Ta, Tu, Uf, Ur, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.