MUTASARRIF (TDK)


1 . Kendinde kullanım hakkı olan, elinde bulunduran: "Dalyan sahibi tıpkı bir tarlada olduğu gibi denizin o kısmına da hakani senet ile mutasarrıf."- S. M. Alus.
2 . isim, tarih Sancak beyi.

Mutasarrıf kelimesi baş harfi M son harfi F olan bir kelime. Başında M sonunda F olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi F . Başı M sonu F olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HAKAN Nedir?


1 . Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan.
2 . Osmanlı padişahlarına verilen unvan.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

KENDİNDE Nedir?

Nesnenin doğal varlığı içinde olma.

KULLANIM Nedir?

Kullanma, yararlanma, tasarruf.

MUTASARRIF Nedir?


1 . Kendinde kullanım hakkı olan, elinde bulunduran: "Dalyan sahibi tıpkı bir tarlada olduğu gibi denizin o kısmına da hakani senet ile mutasarrıf."- S. M. Alus.
2 . isim, tarih Sancak beyi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

SANCAK Nedir?


1 . Bayrak, liva.
2 . askerlik Çoğunlukla askerî birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak.
3 . denizcilik Gemilerin sağ yanı.
4 . tarih Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık.

SENET Nedir?


1 . Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit: "Bu zarflar hisse senedi dolu idi."- F. R. Atay.
2 . eskimiş Dayanılan veya dayanılacak olan şey.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

TARLA Nedir?


1 . Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası: "Kulübelerinize ve tarlalarınıza ne kadar üzülseniz yeridir."- R. E. Ünaydın.
2 . Deniz hayvanlarının çok olduğu yer: "Midye tarlası. İstiridye tarlası."- .

TIPKI Nedir?


1 . Bir şeyin eşi, benzeri, aynı.
2 . zarf Tıpatıp, tamamıyla: "Saffet Hanım tıpkı kendisini görmeden tahmin etmiş olduğum gibiydi."- A. Ş. Hisar.

A A F I M R R S T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Mutasarrıf,

8 Harfli Kelimeler

Sırtarma, Tasarruf,

7 Harfli Kelimeler

Artırma, Astırma, Sarartı, Tarumar, Tasarım,

6 Harfli Kelimeler

Arıtma, Farıma, Fatura, Fırsat, Masraf, Masruf, Mastar, Mastur, Masura, Muasır, Sarraf, Sırtar, Tasarı, Tırsma,

5 Harfli Kelimeler

Armut, Artım, Artma, Astar, Astım, Fatsa, Irama, Israr, Istar, Martı, Maruf, Masat, Mastı, Matuf, Mırra, Mısra, Murat, Musır, Mutaf, Rasat, Rasıt, Safra, Samur, Samut, Sarat, Sarım, Sarma, Satım, Satır, Satma, Sıfat, Sırat, Sırma, Sıtma, Surat, Tafra, Taraf, Tarım, Tasar, Tasım,

4 Harfli Kelimeler

Afat, Amut, Araf, Arma, Arsa, Artı, Asar, Asım, Asır, Asma, Atıf, Atım, Atma, Fars, Fırt, Fuar, Futa, Mars, Mart, Masa, Muaf, Murt, Muta, Rast, Ruam, Saat, Safa, Sara, Sarf, Sarı, Satı, Sıma, Sıra, Sırf, Sırt, Star, Suma, Sura, Taam, Tamu,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Ama, Ara, Arı, Art, Asa, Ası, Ast, Ata, Aut, Far, Fas, Fır, Fut, Ira, Mas, Mat, Mut, Raf, Ram, Ruf, Rum, Rus, Saf, Sam, Sır, Sur, Sut, Tam, Tar, Tas, Tır, Tıs, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Af, Am, Ar, As, At, Fa, Ra, Su, Ta, Tu, Uf, Ur, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.