MUNKABIZ (TDK)


1 . Büzülmüş, toplanmış.
2 . Pekliği olan, peklik çeken.
3 . mecaz Verimsiz, işe yaramaz.

Munkabız kelimesi baş harfi M son harfi Z olan bir kelime. Başında M sonunda Z olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi N , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi B , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z . Başı M sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PEKLİK Nedir?


1 . Pek olma durumu.
2 . Kabız.
3 . Sağlamlık, dayanıklılık, direnç.

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİM Nedir?


1 . Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman: "İşçilerin verimi. Makinenin verimi. Ağacın verimi."- .
2 . Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere: "Yeni çıkan kitaplar, özellikle yerli yazarların verimleri öne geçiyor hep."- S. İleri.

VERİMSİZ Nedir?

Verimi olmayan veya az olan, yetersiz: "Çok verimsiz bir çalışma."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAMA Nedir?

Yaramak işi.

YARAMAZ Nedir?


1 . Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan.
2 . Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı: "Annesine bakabilmek için akşama kadar elliye yakın yaramazın kahrını çekiyordu."- R. N. Güntekin.
3 . Çapkın.

A B I K M N U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Munkabız,

6 Harfli Kelimeler

Bunmak, Makbuz, Uzanım,

5 Harfli Kelimeler

Bakım, Bıkma, Bunak, Bunma, Kabız, Kazım, Kızan, Kızma, Kuman, Nabız, Nakız, Nazım, Uzman, Zımba,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Akım, Akın, Anık, Anız, Azık, Bakı, Bank, Bazı, Kamu, Kanı, Kazı, Kına, Kuma, Maun, Mazı, Uzak, Uzam, Zamk, Zınk,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Akı, Anı, Azı, Bak, Ban, Baz, Bun, Buz, Kam, Kan, Kaz, Kın, Kız, Kum, Kuz, Muz, Nam, Naz, Zam, Zan, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Am, An, Az, Bu, Un, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.