MUKRİZ (TDK)

Ödünç para veren, borç veren.

Mukriz kelimesi baş harfi M son harfi Z olan bir kelime. Başında M sonunda Z olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi K , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi Z . Başı M sonu Z olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BORÇ Nedir?


1 . Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey: "Vaktim yok, bana para bul, şu borcu ödeyeyim, söz verdim."- P. Safa.
2 . mecaz Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe: "Mektubunda diyorsun ki gel gayri / Vatan borcu biter bitmez ordayım."- B. S. Erdoğan.

ÖDÜNÇ Nedir?

İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla alınan veya verilen şey.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

K M R U Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Mukriz,

4 Harfli Kelimeler

Kriz, Rumi,

3 Harfli Kelimeler

Kim, Kir, Kum, Kur, Kuz, Mir, Muz, Rum, Ruz, Zir, Zum,

2 Harfli Kelimeler

İm, İz, Ki, Mi, Ur, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.