MUKAYESELİ (TDK)

Karşılaştırmalı: "Politika felsefesine ve mukayeseli devletçilik şuuruna aşina olarak yetişmemişti."- S. Ayverdi.

Mukayeseli kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi E , yedinci harfi S , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞİNA Nedir?


1 . Bildik, tanıdık: "Sanki herkes uzun yolculuktan yeni dönmüş ve aşinalara kavuşmuştu."- T. Buğra.
2 . Bilinen.

DEVLETÇİLİK Nedir?


1 . Bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi, erkincilik karşıtı.
2 . felsefe Genellikle devleti töre, kültür, hukuk vb.nin kaynak ve taşıyıcısı olarak görme eğilimi.

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞILAŞTIRMA Nedir?

Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese.

KARŞILAŞTIRMALI Nedir?

Karşılaştırma yolu ile yapılan, mukayeseli.

MUKAYESELİ Nedir?

Karşılaştırmalı: "Politika felsefesine ve mukayeseli devletçilik şuuruna aşina olarak yetişmemişti."- S. Ayverdi.

ŞUUR Nedir?

Bilinç: "Hayatımızda bozukluğunu, yokluğunu içlerimiz burkularak duyduğumuz ne vardır ki millî şuur eksikliğinden gelmesin?"- O. S. Orhon.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

YETİŞME Nedir?

Yetişmek işi.

A E E K L M S U Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Mukayeseli,

8 Harfli Kelimeler

Elmasiye, Kalsiyum, Kemaliye, Mukayese,

7 Harfli Kelimeler

Ameliye, Eksilme, Eylemsi, İskemle, İslemek, Kalemis, Kalsemi, Kesilme, Maskeli, Melaike, Mesleki, Yemekli,

6 Harfli Kelimeler

Akliye, Aleksi, Asliye, Ekilme, Emekli, Eskime, İskele, İsleme, Kelime, Keseli, Kumsal, Lamise, Makule, Maliye, Melike, Melisa, Mesail, Mesela, Meslek, Mikyas, Miskal, Seklem, Selika, Silkme, Silmek, Siymek, Yelmek, Yemlik,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Almus, Amele, Eklem, Elmas, Elmek, Email, Emaye, Emlak, Emlik, Emsal, Esame, Eskil, Eslek, Esmek, Eylem, İkame, İkmal, İlmek, İmale, İmlek, İmsak, İsale, İslam, Kaime, Kalem, Kamil, Kamus, Kasem, Kayme, Kelam, Kelem, Keles, Kemal, Kesel, Kesim, Kesme, Kimse, Kimya, Klima,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akis, Akli, Akse, Aksi, Aksu, Alem, Alim, Amel, Amil, Asil, Asli, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elma, Emay, Emek, Emel, Emik, Esik, Esim, Eski, Esma, Esme, İlam, İlke, İlme, İmal, İmla, İsal, Kail, Kaim,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ali, Asi, Ask, Eke, Ela, Elk, İka, İla, İle, İlk, İma, İsa, İye, Kal, Kam, Kas, Kay, Kel, Kem, Kes, Kil, Kim, Kul, Kum, Lak, Lam, Ley, Lim, Mai, Mal, Mas, Mey, Mil, Mis, Sak, Sal, Sam, Say, Sek,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, Ay, Ek, El, Em, Es, Ey, İl, İm, İs, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Se, Si, Su, Us, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.