MUKAYESE (TDK)

Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama: "Bu kitabın kahramanıyla hakikat arasında yeniden mukayeseye başladı."- P. Safa.

Mukayese kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi E , yedinci harfi S , sekizinci harfi E . Başı M sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

HAKİKAT Nedir?


1 - Bir işin doğrusu, gerçek, °asıl, °esas.
2 - Gerçek, gerçeklik.

KAHRAMAN Nedir?


1 . Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit: "Hareketlerini kahramanların edalarıyla asaletleştiriyor."- A. Ş. Hisar.
2 . isim Bir olayda önemli yeri olan kimse: "Son golün kahramanının yüzü, öpülmekten tükürük içinde kalmıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Roman, hikâye, tiyatro vb. edebiyat türlerinde en önemli kişi: "Piyesin kahramanı azgın bir herif, boyuna baldızına saldırıyor."- Ç. Altan.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞILAŞTIRMA Nedir?

Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese.

KIYA Nedir?

Adam öldürme suçu, cinayet.

KIYAS Nedir?


1 . Bir tutma, denk sayma.
2 . Karşılaştırma, oranlama, mukayese.
3 . eskimiş, dil bilgisi Örnekseme: "Birçok kelime türleri kıyasla yapılmıştır."- .
4 . mantık Tasım.

KIYASLAMA Nedir?

Kıyaslamak işi, mukayese.

MUKAYESE Nedir?

Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama: "Bu kitabın kahramanıyla hakikat arasında yeniden mukayeseye başladı."- P. Safa.

SAFA Nedir?

bakınız sefa.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YENİDEN Nedir?

Gene, yine, bir daha, tekrar: "Yemekhaneye indiğim zaman gönül bulantılarım yeniden teperdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

A E E K M S U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Mukayese,

5 Harfli Kelimeler

Emaye, Esame, Esmek, Kamus, Kasem, Kayme, Kesme, Kusma, Makus, Maske, Meyus, Muska, Sekme, Seyek, Sumak, Uymak, Yamuk, Yemek, Yumak,

4 Harfli Kelimeler

Akse, Aksu, Ekme, Emay, Emek, Esma, Esme, Kame, Kamu, Kase, Keme, Kese, Kuma, Mask, Meke, Sake, Saye, Sema, Seme, Suma, Uyak, Uyma, Yeke, Yeme, Yuma,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ask, Eke, Kam, Kas, Kay, Kem, Kes, Kum, Mas, Mey, Sak, Sam, Say, Sek, Sem, Yak, Yas, Yek, Yem,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, As, Ay, Ek, Em, Es, Ey, Ke, Me, Se, Su, Us, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.