MUKAVEMETÇİ (TDK)


1 . Düşman saldırısına boyun eğmeyip her çeşit araçla karşı gelen yurtsever kimse.
2 . spor Uzun mesafe koşucusu.

Mukavemetçi kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi V , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi Ç , onbirinci harfi İ . Başı M sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

BOYUN Nedir?


1 - Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi.
2 - Şişe, güğüm gibi kapların ya da vida, cıvata gibi araçların dar olan üst bölümü.
3 - Sorumluluk.
4 - Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.

ÇEŞİT Nedir?


1 . Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
3 . sıfat Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı.

DÜŞMAN Nedir?


1 . Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı: "Ben ki dans salonlarına, barlara düşman bir adamımdır."- S. F. Abasıyanık.
2 . Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları: "Her sokak düşmanlarla doluyken o, sevinçli sevinçli şarkı söylüyor."- A. Gündüz.
3 . Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar: "Dostumuza güvenmeyelim de düşmanımıza mı güvenelim?"- B. R. Eyuboğlu.
4 . sıfat Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.).
5 . mecaz Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse: "Ekmek düşmanı."- .
6 . mecaz Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse: "İçki düşmanı."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KOŞU Nedir?


1 . Koşarak yapılan yarış.
2 . At yarışı: "Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş."- N. Cumalı.

KOŞUCU Nedir?

Koşuya katılan yarışçı.

MESAFE Nedir?


1 . Ara, aralık, uzaklık: "Beş kilometrelik mesafede yine konuşmadık."- R. H. Karay.
2 . mecaz İlişkilerde çok içten olmama durumu, resmiyet.
3 . matematik Uzaklık.

SALDIRI Nedir?

Kötülük yapmak, yıpratmak amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silahlı veya silahsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz.

SPOR Nedir?


1 . Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü.
2 . sıfat Kullanışı rahat, kolay olan: "Hiç değilse spor bir ceket ister şöyle."- H. Taner.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

YURTSEVER Nedir?

Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatansever, vatanperver.

A E E K M M T U V Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Mukavemetçi,

9 Harfli Kelimeler

Mukavemet,

7 Harfli Kelimeler

Maketçi, Mevkute, Mukavim, Vakitçe,

6 Harfli Kelimeler

Çimmek, Çitmek, Emekçi, Etkime, İkamet, İmamet, Mevkut, Takvim,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Çekem, Çekim, Çekme, Çevik, Çimek, Çimme, Çitme, Emmeç, Emmek, Emtia, Etçik, Etmek, İçmek, İkame, İmame, İtmam, İtmek, İvmek, Kaime, Kamet, Kavim, Kavut, Ketum, Maket, Maktu, Mamut, Matem, Memat, Mevki, Mevta, Mevut, Mukim, Mutki, Takim, Tamik, Tamim, Tavik, Tavuk, Tekçi,

4 Harfli Kelimeler

Akçe, Akim, Akit, Akut, Amit, Amme, Amut, Atik, Avuç, Çeki, Çete, Çita, Çuka, Ekim, Ekme, Ekti, Emeç, Emek, Emet, Emik, Emme, Emmi, Etçi, Etek, Etik, Etki, Etme, Evet, Eviç, İçme, İmam, İtçe, İtme, İvme, Kaim, Kame, Kamu, Kati, Kavi, Keçe,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ate, Ati, Aut, Çak, Çam, Çat, Çav, Çek, Çim, Çit, Eke, Eti, Evç, İka, İma, İta, Kaç, Kam, Kat, Kav, Kem, Ket, Kim, Kit, Kum, Kut, Maç, Mai, Mat, Meç, Met, Mim, Mit, Mum, Mut, Taç, Tak, Tam, Tav,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, At, Av, Çe, Ek, Em, Et, Ev, İç, İm, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ta, Te, Ti, Tu, Uç, Ut, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.