MUKAVELESİZ (TDK)

Sözleşmesiz.

Mukavelesiz kelimesi baş harfi M son harfi Z olan bir kelime. Başında M sonunda Z olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi V , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi İ , onbirinci harfi Z . Başı M sonu Z olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SÖZLEŞME Nedir?


1 . Sözleşmek işi.
2 . hukuk Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat: "Anayasa, her şeyden önce bütün vatandaşların uymak zorunda olduğu bir toplum sözleşmesidir."- N. Cumalı.
3 . Bu işlemi gösteren belge, mukavelename.

SÖZLEŞMESİZ Nedir?


1 . Sözleşmeye dayanmayan, sözleşme yapılmamış olan, mukavelesiz, kontratsız.
2 . zarf Sözleşme yapılmayarak, sözleşme olmaksızın.

A E E K L M S U V Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Mukavelesiz,

8 Harfli Kelimeler

Eklemsiz, Mukavele, Sevilmek, Sezilmek,

7 Harfli Kelimeler

Alevsiz, Eksilme, Elemsiz, Emeksiz, Ezilmek, İskemle, İslemek, İzlemek, Kalemis, Kalsemi, Kesilme, Lekesiz, Maskeli, Melaike, Mesleki, Mezelik, Sevilme, Sezilme,

6 Harfli Kelimeler

Aleksi, Ekilme, Emekli, Eskime, Ezilme, İskele, İsleme, İzleme, Kalevi, Kazevi, Kelime, Keseli, Kumsal, Lamise, Makule, Melike, Melisa, Mesail, Mesela, Meslek, Mevali, Mevize, Mevsuk, Miskal, Misvak, Musevi, Muvazi, Sazevi, Seklem, Selika, Semavi, Sevmek, Sezmek, Silkme, Silmek, Vesaik, Vesika, Vesile, Zevkli,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Alevi, Alize, Almus, Amele, Avize, Eklem, Eksiz, Elmas, Elmek, Elzem, Email, Emlak, Emlik, Emsal, Emval, Emzik, Esame, Eskil, Eskiz, Eslek, Esmek, Evaze, Evlek, Evlik, Evsel, Evsiz, Ezmek, İkame, İkmal, İlave, İlmek, İlzam, İmale, İmlek, İmsak, İsale, İslam, İslav, İvmek,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akis, Akli, Akse, Aksi, Aksu, Alem, Alev, Alim, Amel, Amil, Asil, Asli, Avlu, Azil, Azim, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elma, Emek, Emel, Emik, Esik, Esim, Eski, Esma, Esme, Evla, Evli, Ezel, Ezik, Ezme,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ali, Asi, Ask, Eke, Ela, Elk, Eza, İka, İla, İle, İlk, İma, İsa, Kal, Kam, Kas, Kav, Kaz, Kel, Kem, Kes, Kez, Kil, Kim, Kul, Kum, Kuz, Lak, Lam, Lav, Laz, Lim, Mai, Mal, Mas, Mil, Mis, Muz, Sak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, Av, Az, Ek, El, Em, Es, Ev, İl, İm, İs, İz, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Se, Si, Su, Us, Uz, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.