MUKANNEN (TDK)


1 . Belli, belirli, kesinleşmiş, şaşmaz.
2 . Kanun durumuna gelmiş, kanunlaşmış.

Mukannen kelimesi baş harfi M son harfi N olan bir kelime. Başında M sonunda N olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi N . Başı M sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRLİ Nedir?

Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen: "Öteki arkadaşımız da belirli saatte nöbetinin başında olacaktı."- E. Bener.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KANUN Nedir?

Yasa.

KANUN Nedir?

Yılın ilk (kânunuevvel) ve son (kânunusani) ayı.

KESİN Nedir?


1 . Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu: "Sevmem kesin sözleri, bir kesin söz duydum mu tersine söylemek gelir içimden."- N. Ataç.
2 . zarf Kesinlikle.

ŞAŞMA Nedir?

Şaşmak işi.

ŞAŞMAZ Nedir?

Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan: "O, gerçekte ne anlatıyorsa o anlattıklarının şaşmaz bir gözlemcisi."- T. Dursun K.

A E K M N N N U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Mukannen,

7 Harfli Kelimeler

Kanunen,

6 Harfli Kelimeler

Manken,

5 Harfli Kelimeler

Kanun, Keman, Kuman, Manen, Mekan, Numen,

4 Harfli Kelimeler

Akne, Anne, Eman, Enam, Kame, Kamu, Kuma, Maun, Name, Nane, Nema,

3 Harfli Kelimeler

Kam, Kan, Kem, Kum, Men, Nam, Nan, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Ek, Em, En, Ke, Me, Ne, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.