MUKADDER (TDK)

Yazgıda var olan, yazgı ile ilgili olan, alında yazılı olan: "Her şey mukadderdir, amenna, akacak kan damarda durmaz derler."- M. Ş. Esendal.

Mukadder kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi U , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi D , altıncı harfi D , yedinci harfi E , sekizinci harfi R . Başı M sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

AMENNA Nedir?

"Öyledir, doğru, diyecek yok, inandık" anlamlarında bir onaylama sözü: "Her şey mukadderdir, amenna, akacak kan damarda durmaz derler."- M. Ş. Esendal.

DAMA Nedir?

Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun: "Gürültüsüz oyun isterseniz gelin damaya."- M. A. Ersoy.

DAMAR Nedir?


1 . Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal: "Alnında ve şakaklarında şişen damarlar ağrıyordu."- P. Safa.
2 . Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi.
3 . Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı: "Zengin bir altın damarı."- .
4 . mecaz Soy, yaradılış.
5 . mecaz Huy, mizaç: "Cimrilik damarı. Şairlik damarı."- .
6 . bitki bilimi İçinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru.
7 . hayvan bilimi Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ.

DURMA Nedir?


1 . Durmak işi.
2 . Eğleşme, eğlenme, tevakkuf.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

MUKADDER Nedir?

Yazgıda var olan, yazgı ile ilgili olan, alında yazılı olan: "Her şey mukadderdir, amenna, akacak kan damarda durmaz derler."- M. Ş. Esendal.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YAZGI Nedir?

Tanrı'nın uygun görmesi, Tanrı'nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilahî: "Üçüncü dünya ülkelerinin yazgısına daha yakınlık duyuyor."- H. Taner.

YAZILI Nedir?


1 . Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı: "Yazılı bir kâğıt."- .
2 . Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan: "Yazılı taş."- .
3 . isim Yazılı sınav.
4 . ekonomi Geçerli olan, nominal.

A D D E K M R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Mukadder,

6 Harfli Kelimeler

Durmak, Kudema,

5 Harfli Kelimeler

Dekar, Dudak, Durak, Durma, Kadem, Kader, Kamer, Krema, Kumar, Kuram, Kurma, Madde, Mader, Marke, Medar, Merak, Muare, Radde,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Akur, Daru, Derk, Dram, Duka, Duma, Kame, Kamu, Kare, Krem, Kuma, Kura, Mark, Mera, Ruam, Ukde, Umar, Umde, Umre,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Dam, Dar, Dek, Dem, Dua, Eda, Erk, Kam, Kar, Kem, Ker, Kum, Kur, Ram, Rum,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, Ar, De, Ek, Em, Er, Ke, Me, Ra, Re, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.